Blog

NASTAVLJA SE HUMANITARNA AKCIJA “KUMSTVO” SAVEZA DND-a I AUSTRIJSKE ORGANIZACIJE RETTET DAS KIND

Humanitarnu akciju “Kumstvo” Savez  DND i suradnička austrijska organizacija, RettetdasKind, provode od 1992. godine za pomoć siromašnoj i bolesnoj djeci.  U akciji austrijski građani, u svojstvu kuma određenog djeteta, doznačuju preko Saveza DND-a novčanu pomoć socijalno ugroženoj djeci predloženoj od strane osnovnih DND-a u suradnji sa svojim lokalnim Centrima za socijalnu skrb. Djeci i njihovim obiteljima pomaže se novčanim iznosom  koji određuje djetetov kum. U 2015. godini kumstvom je bilo obuhvaćeno 30-ero  dijete iz Hrvatske, ponosni smo što smo na ovaj način pomogli novčano i preko 200 djece. Savez kontaktira s tom djecom, potiče ih da se zahvale kumu i opišu svoj razvoj. Akciju nastavljamo i u 2016. godini te zahvaljujemo plemenitim austrijskim građanima i Rettet das Kindu iz Beča.