Blog

NASTAVLJA SE PROJEKT “100 LJUDI, 100 ĆUDI”

Projekt  Saveza društava Naša djeca Hrvatske 100 ljudi, 100 ćudi jača svakim danom. Projekt je usmjeren na razbijanje predrasuda, stereotipa, nenasilno rješavanje sukoba te mir i toleranciju među djecom. Ove nam se godine pridružio LuxLucis tim s financijskom podrškom. Uz financijsku podršku podržavaju nas i svojim aktivnim djelovanjem u području promocije i razvitka projekta. Zahvaljujemo Ani Krpan na prepoznavanju vrijednosti ovog projekta. Gđa. Krpan je za ovu priliku izjavila: “Projekt koji potiče toleranciju i nenasilje među djecom je za nas višedimezionalan i izinmno bitan za ljudski rod. Posebno ako gledamo na svjetska zbivanja, recentan primjer sa Sirijom ili pak ako promotrimo načine komunikacije i apsolutnog netolerantnog stava u poslovnim, pa čak i privatnim odnosima.

Tolerancija i nenasilje je bitno i u domeni komunikacije na socijalnim mrežema, a posebno među djecom. Nužno je da mlade generacije usmjerimo na prihvaćanje i toleranciju, građenje osobne razine odgovornosti te njegovanja afirmativne kulture djelovanje gdje je nasilje eliminirana stavka. Pridružite se ovom vrijednom projektu i potaknimo promjenu u društvu.”

Očekujemo da će se uz Savez DND-a  i agenciju LuxLucis u ovaj projekt uključiti i ostali partneri, Društva Naša djeca, škole i donatori koji će svojom stručnošću i/ili financijskom pomoći omogućiti da se projekt 2016. godine realizira diljem Hrvatske kako bi se educirali voditelji/mentori u školama za provedbu radionica “100 ljudi, 100 ćudi” s djecom koja će putem interaktivnih radionica nenasilja i lokalnih kampanja povećati svoje kompetencije o toleranciji, uvažavanju različitosti, odgoju za mir i nenasilnom rješavanju sukoba među djecom.