Blog

NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2015.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ poziva sve sudionike akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ da nastave s uspješnom i vrijednom tradicijom u okviru ove akcije, a to je organiziranje i vrjednovanje originalnih i novih akcija i aktivnosti  za djecu koje ste proveli ili ćete još provesti u svojim lokalnim zajednicama tijekom ove godine.

Ovdje možete preuzeti kriterije Natječaja za Naj-akciju 2015., a ovdje Prijavni obrazac za opis Naj-akcije.

O NAJ-AKCIJI: Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Nakon provedene akcije, G/O dostavlja njezin opis i rezultate Središnjem koordinacijskom odboru koji će imenovati posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje  pristiglih akcija. Na osnovu rada Povjerenstva, Središnji KO će dodijeliti javno društveno priznanje u obliku posebne Povelje ili Pohvaleza najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu. Dobivanje Povelje/Pohvale donosi i dodatnu vrijednost pri konačnom ocjenjivanju za dodjelu prestižne natpisne ploče da je dotični grad/općina – prijatelj djece ili za očuvanje već dobivenog statusa „prijatelj djece“.

Kriteriji za provedbu Naj-akcije

 • zajedničko sudjelovanje odraslih za djecu i aktivna participacija djece u Naj-akciji
 • to treba biti neka posebna/originalna, nova, različita od dotadašnjih postojećih akcija/aktivnosti za djecu,
 • da je namijenjena svoj djeci, ili što većem broju djece, ili s opravdanim razlogom samo određenoj skupini djece: prema dobi, prema ugroženosti, ili prema posebnim potrebama djece,
 • da ima visoku kvalitetu sadržaja i načina izvedbe,
 • da prepoznaje i udovoljava aktualne ili specifične potrebe ili probleme djece u gradu/općini,
 • nešto što bitno poboljšava uvjete i način života djece u toj životnoj sredini,
 • poželjno je da se odabrana akcija/aktivnost može kao ideja i ostvarenje ubuduće primjenjivati/provoditi i u drugim gradovima/općinama.

 

VAŽNO! PRAVILA ZA BROJ PRIJAVLJENIH NAJ-AKCIJA:

 • Općine i gradovi do 50 000 stanovnika – 1 akcija
 • Gradovi od 50 001 do 100 000 stanovnika – do 2 akcije
 • Gradovi od 100 001 do 300 000 stanovnika – do 3 akcije
 • Gradovi od 300 001 do 500 000 stanovnika – do 4 akcije
 • Gradovi iznad 500 000 stanovnika – do 5 akcija.
 • Veliki gradovi iznad 100 000 stanovnika – do 3 akcije

 

Gradovi/Općine koji se neće pridržavati ovih kriterija i prijave veći broj Naj-akcija od propisanih, bit će diskvalificirani u postupku procjenjivanja za sve Naj-akcije. !!!

Prijedlog/e „Naj – akcije/a 2015.“ za dotičan grad/općinu sa svim prilozima (fotografije, DVD, isječci iz novina i sl.), molimo Vas da dostavite na priloženom obrascu za prijavu najkasnije do 15. listopada 2015. Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, sa sjedištem u Savezu DND, Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Naj-akciju 2015.“

Ukoliko prijavljujete više akcija svaka mora biti na svojem prijavnom obrascu s pratećom dokumentacijom i prilozima.

Prosudbena komisija će ocijeniti zaprimljene Naj-akcije te dati svoje prijedloge za vrstu priznanja, a proglašenje dobitnika i uručivanje Povelja/Pohvala će biti na godišnjem savjetovanju  gradova i općina sudionika Akcije u Zagrebu, u studenom mjesecu, povodom obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta. Poziv za Savjetovanje dostavit će se svima G/O koji sudjeluju u akciji G/O – prijatelji djece.

 

HVALA VAM ŠTO VEĆ 11 GODINA ULJEPŠAVATE ŽIVOT DJECE U SVOJIM SREDINAMA!