Blog

NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2018.

Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Vjerujemo da ste to činili i 2018. godine.

Molimo Vas da dostavite opis i rezultate Vaših Naj-akcija Središnjem koordinacijskom odboru koji će imenovati posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje  pristiglih akcija. Na osnovu rada Povjerenstva, Središnji KO će dodijeliti javno društveno priznanje u obliku posebne Povelje ili Pohvale za najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu.

Prijedlog/e „Naj–akcije/a 2018.“ za dotičan grad/općinu sa svim prilozima (fotografije, DVD, isječci iz novina i sl.), molimo Vas da dostavite na priloženom obrascu za prijavu najkasnije do 17. listopada 2018. Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, sa sjedištem u Savezu DND, Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Naj-akciju 2018.“ Natječaj se odnosi samo na one gradove i općine koji sudjeluju u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

Prosudbena komisija će ocijeniti zaprimljene Naj-akcije te dati svoje prijedloge za vrstu priznanja, a proglašenje dobitnika i uručivanje Povelja/Pohvala će biti na godišnjem savjetovanju  gradova i općina sudionika Akcije u Zagrebu, u studenom mjesecu, povodom obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Kriterije Natječaja i Obrazac za prijavu Naj-akcije preuzmite na ovim poveznicama.