Blog

NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2019.

I ove godine, u kojoj obilježavamo 30 godina Konvencije o pravima djeteta i 20 godina akcije Gradovi i Općine – prijatelji djece, pozivamo gradove i općine uključene u Akciju da provedu i prijave Naj-akciju u svome gradu ili općini.
Od svakog se grada i općine koji sudjeluju u akciji, očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Vjerujemo da ste to činili i ove godine.

Molimo Vas da dostavite opis i rezultate Vaših Naj-akcija Središnjem koordinacijskom odboru koji će imenovati posebno Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih akcija. Na osnovu rada Povjerenstva, Središnji KO će dodijeliti javno društveno priznanje u obliku posebne Povelje ili Pohvale za najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu.

Prijedlog/e „Naj–akcije/a 2019.“ za dotičan grad/općinu sa svim prilozima (fotografije, DVD, isječci iz novina i sl.), molimo Vas da dostavite na priloženom obrascu za prijavu najkasnije do 14. listopada 2019. Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, sa sjedištem u Savezu DND, Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Naj-akciju 2019.“ Natječaj se odnosi samo na one gradove i općine koji sudjeluju u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

Prosudbena komisija će ocijeniti zaprimljene Naj-akcije te dati svoje prijedloge za vrstu priznanja, a proglašenje dobitnika i uručivanje Povelja/Pohvala će biti na godišnjem savjetovanju gradova i općina sudionika Akcije u Zagrebu, u studenom mjesecu, povodom obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Kriterije Natječaja i Obrazac za prijavu Naj-akcije preuzmite na ovim poveznicama.