Blog

NIKAD DOSTA EDUKACIJE O DJEČJOJ PARTICIPACIJI

Savez društava “Naša djeca” Hrvatske je organizirao u petak edukaciju za voditelje iz najaktivnijih Dječjih vijeća u Maloj kući dječjih prava. Edukaciju su vodile izv.prof.dr.sc. Ivana Jeđud Borić i voditeljica Dječjih vijeća Hrvatske, Sanja Škorić.

Ova edukacija je bila prilika za razmjenu iskustava između voditeljica Dječjih vijeća i početak pripreme za 14. Susret Dječjih vijeća i Eurochild konferenciju koji će se ove godine održati u Opatiji. Teme edukacije bile su koncepti, konteksti i razumijevanje sudjelovanja djece, sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici i na EU razini. Voditeljice Dječjih vijeća raspravljale su i razmijenile iskustva na temu kako su djeca uključena u Dječja vijeća i lokalnim zajednicama, a također se raspravljalo o novim mogućnostima i načinima uključivanja djece u život zajednice.

Prikazano je i djelovanje i način rada Dječjeg vijeća Opatije, a dane su i smjernice za uključivanje djece u procese odlučivanja u lokalnim zajednicama i na EU razinama.

Edukaciji se svojim izlaganjem o Mreži mladih savjetnika pridružila i pravobraniteljica za djecu, gospođa Helenca Pirnat Dragičević.

Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicama edukacije, kao i voditeljicama edukacije, Ivani Jeđud Borić i Sanji Škorić, pravobraniteljici za djecu, gospođi Helenca Pirnat Dragičević, te predstavnicama iz Male kuće dječjih prava, gospođama Ivoni Salaj i Maji Flego iz Ureda pravobraniteljice za djecu na pomoći u organizaciji.