Blog

NOVA SPORTSKA DVORANA U SAMOBORU U POTPUNOSTI GOTOVA

Unutar ugovorenog roka završeni su svi radovi na izgradnji dvorane kod Osnovne škole Samobor.

Tako će učenici konačno dobiti adekvatnu dvoranu koju su čekale generacije polaznika ove škole.

Nekadašnja jednodijelna dvorana u potpunosti je srušena, budući da u vrlo lošem građevinskom stanju više nije udovoljavala sigurnosnim potrebama izvođenja nastave tjelesnog odgoja osnovnoškolske djece.

Na njezinom mjestu izgrađena je nova dvodijelna dvorana dimenzija  600 m2  sa pratećim prostorijama  površine cca 400 m2 i to:  dva bloka svlačionica s tuševima, dva  kabineta za nastavnike sa  sanitarnim prostorima, strojarnicom, prostorom za čistačice, prostorom za razglas i vatrodojavu te dva spremišta sportske opreme. Ukupna površina nove građevine je  1000 m2, a s postojećom školom povezana je toplim hodnikom.

Predstoje još samo radovi na uređenju okoliša, a učenici će već prvog dana nove školske godine moći koristiti novu dvoranu koja je u potpunosti opremljena za njihove potrebe.

Uz Grad Samobor, koji je osigurao 75% sredstava, izgradnju nove dvorane vrijedne više od 9 milijuna kuna sufinancira Zagrebačka županija s 25% ukupne vrijednosti. Osigurana su i decentralizirana sredstva za izgradnju školskih zgrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 1.158.000,00 kuna.