Blog

NOVI SAZIV DJEČJEG VIJEĆA DND-a TUHELJ

U prostorima Općine Tuhelj 1. prosinca 2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća u 6. sazivu. Sjednici su nazočili zamjenik načelnika Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, predsjednica DND-a Tuhelj Snježana Romić, 13 izabranih dječjih vijećnika i 5 zamjenika. Predsjednica DND-a upoznala je nove vijećnike i vijećnice s njihovom ulogom vijećnika i zadacima Dječjeg vijeća. Gospodin Hercigonja poželio im je uspješne aktivnosti i rekao da su uvijek dobrodošli u općinu sa svojim idejama i prijedlozima. Dječji vijećnici izabrali su Veroniku Barlović za dječju načelnicu, Veroniku Iveković za za zamjenicu načelnice, a Antonio Josip Greblički vršit će dužnost tajnika. Dječji vijećnici iznosili su ideje za aktivnosti koje će pokretati u svom mandatu. Aktivnosti započinju izradom programa rada.