Blog

OBILAZAK USTANOVA GRADA OPATIJE

S ciljem stvarnog i aktivnog uključivanja djece i mladih u život i upravljanje Gradom, novoizabrani vijećnici 10. Saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije obišli su ustanove Grada Opatije kako bi na taj način bolje upoznali njihov rad. Vijećnici su tako do danas posjetili Festival Opatiju, Hrvatski muzej turizma, Gradsku knjižnicu i čitaonicu „V.C.Emin“ Opatija, Turističku zajednicu Opatija, JVP Opatija, Dječji vrtić Opatija i Parkove d.o.o.  U petak, 04. rujna 2015. osim TD Opatija 21 i Komunalca na Jurdanima, u 9:00 ujutro zakazan je obilazak zgrade Grada Opatije i upoznavanje sa stručnim službama grada.

Osim obilaska gradskih ustanova, predstavnici opatijskog DGV-a obišli su 29 dječjih igrališta na opatijskom području s ciljem analize stanja i skretanja pažnje odraslima na potrebu za poboljšanjem sprava i prostora dječjeg igrališta. Vijećnici će analizu stanja iznijeti na sjednici Dječjeg gradskog vijeća u listopadu.

Inače, Dječje gradsko vijeće (DGV) je aktivnost koja djeci omogućava da se njihovo mišljenje i mišljenje njihovih prijatelja uvažava od strane osoba koje odlučuju o pitanjima vezanim za život stanovnika u Opatiji, pa i djece. U Opatiji od ožujka 2001. godine djeluje Dječje gradsko vijeće Grada Opatije s ciljem motiviranja odraslih da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece koje su im priznate Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. U svibnju ove godine, godine kada se obilježilo i 10 godina od kad je Grad Opatija dobio počasni naslov Grad prijatelj djece, izabran je I 10. saziv DGV-a Opatija.