Blog

OBILJEŽAVA SE SVJETSKI TJEDAN NOVCA

Društvo “Naša djeca” Opatija u okviru projekta “Otkrijmo zajedno dječja prava” uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta priključilo se obilježavanju globalne kampanje „Svjetski tjedan novca“ (Global Money Week) od 9. do 17. ožujka. Cilj kampanje je povećanje svijesti o financijskom obrazovanju i važnost uključivanja djece i mladih. Kampanju je pokrenula svjetska organizacija Child and Youth Finance International, a prva aktivnost obilježavanja bila je postavljanje info štanda u OŠ “Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija na kojem su se pozvala djeca da napišu za što bi voljeli štedjeti te što bi kupili da zarade mnogo novaca.

A kako djeca itekako razumiju važnost i moć novca, dokazuju i njihove poruke ispisane na improvizirane novčiće koje su ubacivali u veliku kasicu. Neke od poruka bile su humanitarnog karaktera kao što su npr.  „ Podijelila bih onima koji nemaju.“, „Da sam bogata sve bi dala djeci u domu.“ ili „Štedila bih za izlet za cijelu školu.“, dok su druge poruke bile usmjerene prema zadovoljavanju vlastitih ili obiteljskih potreba: „Izgradio bih kuću.“,  „Novi kompjuter.“ ili „Imao bih psa.“. S ciljem informiranja djece o trošenju novca, štednji i sličnim financijskim pitanjima na njima razumljiv način, na štandu su se dijelili letci Hypo-Alpe-Adria banke i Dječjeg gradskog vijeća Opatija “Proračun u malome za male”.

Iz DND-a Opatija poručuju kako je ovo bila prva aktivnost obilježavanja „Svjetskog tjedna novca“. Kroz cijeli tjedan održavat će se radionice u Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran i područnim školama u Dobreću i Mošćeničkoj Dragi na temu dječjih prava i potreba s ciljem educiranja djece o različitim financijskim temama i dječjem pristupu novcu i štednji, ali i gostovanje direktora Erste&Steiermärkische Bank Opatija gospodina Elvisa Kajapića te video konferencija pod nazivom “Razgovor mladih“ djece iz Dječjeg gradskog vijeća Opatija iz Dječjih foruma s djecom iz Kenije i organizacije UN Habitat o temama kao što su štednja, poduzetništvo, potrošnja, ciljevi održivog razvoja i općenito o financijskom okruženju u njihovoj zemlji.