Blog

OBILJEŽAVANJE 25. GODINA KONVENCIJE UN-a O PRAVIMA DJECE U OGULINU

Prije 25 godina svijet  je obećao djeci da će učiniti  sve što je u njegovoj moći da bi zaštitio i promicao prava djece kako bi preživjela i napredovala, učila i rasla, kako bi se  njihovi glasovi čuli i kako bi iskoristila svoj puni potencijal.

Dana 20. studenog 2014. godine održano je predavanje povodom 25. godišnjice Konvencije UN-a o pravima djeteta, u konferencijskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

Konvencija propisuje prava i slobode za svako dijete bez razlike na rasu, naciju, jezik, spol, religiju, običaje, socijalno porijeklo, imovinsko stanje ili političko uvjerenje. Usvojena je na  44.  zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, 20. studenoga 1989. Ovog značajnog datuma obilježili smo i Međunarodni dan djeteta te 15 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.

P1120770

Voditeljica Dječjeg foruma Klek koje djeluje pri Društvu Naša djeca Ogulin Kristina Sušanj putem prezentacije upoznala je djecu s njihovim pravima i obvezama. Saznali su što je to Konvencija o pravima djeteta, koja su dječja prava te više o radu Dječjeg foruma. Posebno zanimljive bile su igre asocijacije u kojima su sudjelovala sva prisutna djeca.

P1120768

Drugi dio predavanja prezentirali su članovi Dječjeg gradskog vijeća, Ena Ćićak i Lovro Domitrović sa svojom voditeljicom Anđelkom Salopek. Prezentirali su rezultate provedene Facebook ankete te su govorili o stanju dječjih igrališta u gradu Ogulinu. Također, predstavili su projekt ”Oživimo jedno igralište za buduće klizalište u Ogulinu” za kojeg će sakupljati potpise djece.

P1120772

Predavanje se održalo za učenike i učitelje četvrtih i petih razreda ogulinskih osnovnih škola, a nazočili su mu i predsjednica DND Ogulin Ljiljana Kaurić i  Sanja Dubić, predsjednica Udruge  roditelja djece i mladeži i član Gradskog koordinacijskog odbora Akcije „Grad Ogulin – prijatelj djece.”

Na kraju predavanja učenicima je podijeljena Konvencija o pravima djeteta prilagođena njihovu uzrastu.

Kristina Sušanj