Blog

OBILJEŽAVANJE 25. KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA U RAVNOJ GORI

U OŠ dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori obilježena je 25. obljetnica donošenja Konvencije o pravima djeteta.19. 11. 2014. na sjednici učiteljskog vijeća predavanje za učitelje uz PP prezentaciju Konvencija o pravima djeteta održala je učiteljica Nataša Lakotić. 28. 11. 2014.  na inicijativu ravnateljice škole i voditeljice Dječjeg foruma DND-a Ravna Gora Nataše Možgon Kauzlarić  i učiteljice razredne nastave i predsjednice DND-a Ravna Gora Nataše Lakotić u  osmišljen  je  i održan Projektni dan pod nazivom Prava svakog djeteta. Uvod u projektni dan za sve učenike, ukratko o Konvenciji i povijesti i potrebi njenog donošenja, te o upoznavanju s pravima djeteta, dala je uč Nataša Lakotić. Nakon toga učenici su radili u radionicama. Nakon 3,5 sata rada učenike je zabavio Silvestar, mađioničar Šibenskog kazališta. Njegov program poklon je DND-a Ravna Gora učenicima škole.