Blog

OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE U OPATIJI I LOVRANU

Društvo “Naša djeca” Opatija prigodnim je aktivnostima obilježilo Dan Europe u Opatiji i Lovranu. Obilježavanje Dana Europe započelo je postavljanjem INFO štanda na trgu ispred opatijske tržnice na kojem su se dijelili promotivni materijali. Građani su imali priliku sudjelovati u raznim igrama kao što su “Učimo o Europi kroz igru”, dok su se djeca okušala u likovnoj-kreativnoj radionici na temu „Europska kuća djece“ i u “Pisanju poruka djece odraslima “.

DND Opatija prezentirat će Kovčežiće dječjih prava i organizirati nagradnu igru gdje će dvoje djece i dvoje odraslih osvojiti kovčežić. Nagradna igra bit će povezana s poznavanjem Europe i UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Opatijsko obilježavanje održalo se u sklopu akcije„ S kovčežićem o dječjim pravima po Europi“ koja se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Nakon opatijskih  aktivnosti obilježavanja Dana Europe, DND Opatija u Lovranu obilježio je Dan Europe unutar projekta “Putovanje Euroforumašadječjim javnim skupom koji se održao ispred lovranskog Društvenog doma, a koji se provodi zahvaljujući Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva u sklopu Programa  financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

Akcija “Putovanje Euroforumaša” traje do kraja svibnja, a cilj akcije “Putovanje Euroforumaša”  je unaprijediti saznanja i razvijati odgovornost većeg broja ljudi s liburnijskog područja za poštivanjem dječjih prava i potreba poznavanja, poštivanja i primjenjivanja Konvencije UN-a o pravima djeteta u svakodnevnom životu. U sklopu projekta provodile su se radionice po školama o dječjim pravima i dječjoj participaciji.

Tajnik DND Opatija:

Sanja Škorić