Blog

OBILJEŽEN TJEDAN NENASILJA U NOVOJ GRADIŠKI

U organizaciji Udruge za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „Prevencija“ i u suradnji s gradskim ustanovama i udrugama, u Novoj Gradiški je od 26.5. do 31.5. 2014. brojnim aktivnostima obilježen Tjedan nenasilja.

Tjedan nenasilja u Novoj Gradiški realiziran je  u suradnji s Gradom Nova Gradiška i dio je aktivnosti iz programskog područja Dijete u sigurnom i zdravom gradu Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području grada Nova Gradiška za razdoblje 2014.-2017.g., koju je izradio Koordinacijski odbor za provedbu akcije „Grad – prijatelj djece“.

U Tjedan nenasilja uključili su se sljedećim aktivnostima:

 • Udruga „Prevencija“ – prezentacija projekta „Tražimo promjene-sudjelujemo u tome“, tribina „Što i kako – kapaciteti organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga za djecu i mlade“
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta – edukativno predavanje „Povezanost zlouporabe droga i nasilnog ponašanja“
 • Policijska postaja Nova Gradiška – izlaganje vozila
 • Dječji vrtić Nova Gradiška – oslikavanje pločnika kredama, parada nenasilja
 • OŠ Ljudevita Gaja i „Mato Lovrak“ Nova Gradiška – parada nenasilja
 • Gimnazija Nova Gradiška – radionica „Nenasilno rješavanje sukoba“
 • Gradska knjižnica Nova Gradiška – tematska izložba knjiga i slikovnica
 • Udruga „Pozitiva“ Nova Gradiška–  Trening prijateljstva za mlade
 • Taekwondo klub Vukovi – prikaz taekwondo sporta
 • Gradska glazba Nova Gradiška – promenadni koncert na gradskom korzu
 • Glazbeni sastavi „Road spiders“ i „Stakleni hotel“ – koncert na središnjem trgu
 • Kreativna udruga mladih S. Brod – izrada grafita