Blog

OBJAVA INICIJATIVE RODITELJA ZA OSNOVNU ŠKOLU JURE KAŠTELANA

Skupina roditelja učenika OŠ Jure Kaštelana iz naselja Savica okupila se u Inicijativu s ciljem ubrzavanja cjelokupnog procesa rekonstrukcije školske zgrade naše OŠ.  Na ovu temu roditelji ukazuju već duži niz godina, no problem još uvijek nije riješen.

Dotičnu školu pohađa oko 600 učenika, navode da školska zgrada je polumontažni objekt, stara više od 50 godina, dotrajala je u građevinskom smislu i godinama je statički nesigurna, energetski neefikasna, s azbestnim krovom, dotrajalim sustavom oborinske odvodnje i kanalizacije. Takva dotrajala građevina nije usklađena s Državno pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Sve navedeno utječe na sigurnost učenika OŠ JK, te su kao roditelji krajnje zabrinuti. Potres je dodatno potencirao pitanje minimuma sigurnosti u školi. Sama statika objekta bila je narušena i prije potresa, a zgrada je nakon potresa dobila zelenu naljepnicu!

Također, mišljenja su da je uslijed potresa moglo doći do pucanja azbestnih ploča krova, a time i do azbestne prašine koja, znamo, može izazvati vrlo ozbiljne bolesti. Toksikolozi su i ranijih godina upozoravali da su 50 godina stare azbestne ploče vrlo osjetljive i lomljive. Mišljenja su da sve navedeno krši prava djece na sigurno obrazovanje u odgovarajućim uvjetima i s dostupnim popratnim uslugama, aktivnostima i sadržajima prilagođenim svim njihovim potrebama.

Nadalje, inicijalni rok za izgradnju i rekonstrukciju bio je rujan 2021. godine, radovi nisu započeli, u tijeku je priprema relevantne dokumentacije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 25. studenoga o.g. očitovalo se kako intenzivno surađuje sa stručnim službama Grada Zagreba u pripremi projektnog rješenja.

S druge strane, Večernji list objavio je 5. prosinca o.g.  članak vezano uz navedenu problematiku

Tom prilikom, iz MZO očitovali su se kako je idejni projekt usvojen te kako se rješavaju imovinsko-pravni odnosi oko zemljišta te da nedostaje još ponešto od navedene dokumentacije. Dodatno Gradski ured za obrazovanje očitovao se kako je planirani početak radova sredina 2021. te kako će se Projekt financirati iz Proračuna Grada Zagreba. Ravnatelj OŠ JK, gospodin Krešimir Supanc, tom je prilikom, između ostalog, naveo: „Istina je da je školi potrebna temeljita rekonstrukcija, kao da je i postupak malo zapeo…“

Ovdje, još,  smatraju važnim napomenuti kako su mišljenja da je pitanje financiranja Projekta upitno, uvažavajući činjenicu da je u Proračunu Grada Zagreba izglasanom prošli tjedan, za OŠ JK predviđeno „samo“ 100.000,00 kuna!

Završno, na sljedećoj web stranici dostupna je Peticija kojom apeliraju na Grad Zagreb kao investitora u postupku rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade OŠ JK na što brže rješavanje ovog velikog problema za sigurnost djece:

https://www.peticija24.com/roditeljska_akcija_za_rekonstrukciju_skolske_zgrade_osnovne_kole_jure_katelana_prema_investitoru_gradu_zagrebu_s_ciljem_pohaanja_sigurne_prostrane_i_suvremene_kole

Predmetnu Peticiju, potpisalo je do danas, 656 građanki i građana. POTPIŠITE I VI!

Njihova djeca kao i sve buduće generacije koje će doći u školu, zaslužuju ugodnu i sigurnu školu, prilagođenu svim njihovim  potrebama i pedagoškim standardima!

Kao vodeća udruga u Republici Hrvatskoj koja, između ostalog, promiče zaštitu i promicanje prava djece, podržavamo Inicijativu objavom ovog teksta na našim mrežnim stranicama te na društvenim mrežama i objavom linka za potpis peticije.

Dodatno, obavještavamo Vas da su ih do sad, medijski podržali, Radio Sljeme, Radio 101, Večernji list te portali Zagreb.info i Srednja.hr

Stranice inicijative/grupe nalaze se na Facebooku na sljedećim linkovima:

https://www.facebook.com/groups/793719854811250

https://www.facebook.com/Roditelji-za-Osnovnu-%C5%A1kolu-Jure-Ka%C5%A1telana-101176665161314/about/?ref=page_internal