Blog

OBJAVA NAGRAĐENIH DJEČJIH RADOVA “BUDI NEOVISAN”

Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvima Naša djeca u okviru projekta “Budi NEovisan” podržanim od Ministarstva socijalne politike i mladih, organizirao je natječaj za dječje radove na temu prevencije ovisnosti i promocije zdravih stilova života. Dječji radovi pristigli su iz 60 različitih organizacija. Na natječaj su svoje radove poslale osnovne škole, Društva Naša djeca, Dječji forumi, dječji vrtići, Dječja vijeća, centri za obrazovanje i udruge. Na natječaj je pristiglo 313 crteža, 25 fotografija, 8 priča, 69 stripova, 28 slogana te 60 dječjih poruka. Ukupno je pristiglo 503 rada.

Nagrađeni radovi su:

  1. nagrada u kategoriji za strip

Marija Gebert

Društvo Naša djeca Zabok

mentorice: Jana Borovčak i Jasenka Borovčak

  1. nagrada u kategoriji za fotografiju

Klara Vukovac

Društvo Naša djeca Vukovar

Mentorica: Bojana Varnju

  1. nagrada u kategoriji za crtež (3-6 godina)

David Antončić i Krsto Pavlic

 Dječji vrtić „Čira-Čara“ Varaždin

Mentorica: Žaklina Antolić

  1. nagrada u kategoriji za crtež (7-11 godina)

Likovna radionica „Soba za 5“

rad: „Velika ovisnost“

 Društvo Naša djeca Opatija

Mentorica: Vanja Kusturin Zukić

  1. nagrada u kategoriji za crtež (12-15 godina)

Lorena  Makar

Dječji forum „Mladost“ Društva “Naša djeca” Slatina

Mentorica: Sanja Bujanić

  1. nagrada u kategoriji za priču

Elena Manojlović

„Mali novinari“ Prve OŠ Ogulin i

Društva Naša djeca Ogulin

Mentorica: Nada Božičević

  1. nagrada u kategoriji za slogan

„Tko ljubav ima, droge se ne prima.“

Osnovna škola Jabukovac Petrinja i

Društvo Naša djeca Petrinja

Mentorica: Ivana Švragulja

  1. nagrada u kategoriji za poruke (12-15 godina)

„Umjesto droge i pića izađi van i nađi psića.“

Valentina Stanić

Osnovna škola Siniše Glavaševića Vukovar

Mentorica: Ankica Strešnjak

  1. nagrada u kategoriji za poruke (3-6 godina)

„Pušenje nije zdravo jer se pokvare pluća.“

Nika Ređić

Dječje gradsko vijeće grada Siska i

Dječji vrtić „Ciciban“ Sisak

Mentorica: Đurđica Friš

Nagrađeni dobitnici bit će proglašeni na završnom događanju u Opatiji 31.05.2014.,  gdje će biti postavljena izložba nagrađenih radova i radova koji su ušli u uži izbor.

Savez društava Naša djeca Hrvatske zahvaljuje se svima koji su sudjelovali u projektu “Budi neovisan”, osobito djeci i mentorima koji su poslali maštovite i zanimljive radove. Zahvalnice svim sudionicima bit će poslane uskoro.