Blog

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA UKLJUČILA SE U PROJEKT “ŽUPANIJA – PRIJATELJ DJECE”

Predsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović danas, 12. lipnja 2018. godine, potpisali su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Osječko-baranjska županija – prijatelj djece“. Osječko-baranjska županija se obvezala uspostaviti konkretne mjere za dječju dobrobit, poticati gradove i općine na svom području da se uključe u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, poticati međusektorsku suradnju, razvijati i poticati aktivnu dječju participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini, ali i dostavljati redovita izvješća o stanju položaja djece u županiji i o financijskim nastojanjima županije za djecu i mlade u cjelini, educirati i motivirati izabrane dužnosnike i stručnjake zadužene za pitanja koja se tiču djece o pravima djeteta.

Zamjenik župana Goran Ivanović naglasio je kako se Osječko-baranjska županija rado uključuje u projekt jer su djeca naša najveća vrijednost, a županijska uprava će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti radi podizanje kvalitete života djece, u čemu će pomoći iskustva Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske.

Sporazum je sklopljen na pet godina s obvezom obnavljanja, a Osječko-baranjska županija se tako svrstala među 11 županija koje su prihvatile sudjelovanje u projektu „Županije – prijatelji djece“ te iskazale spremnost da u svom radu „stavljaju naglasak na sretno djetinjstvo u središte svojih kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, demografskih i drugih radnji i društvenih politika, poštujući načelo jednakih mogućnosti za svu djecu“ te u konačnici zaista postane županija po mjeri djece.

U narednom razdoblju župan Ivan Anušić imenovat će Koordinacijski odbor kao tijelo nadležno za planiranje i pokretanje raznih aktivnosti, izradu višegodišnjeg programa rada te godišnjeg izvedbenog plana ovog projekta. Da bi županija ostvarila status „prijatelj djece“ (što za sada imaju samo dvije županije u Hrvatskoj) potrebno je provesti niz mjera, između ostaloga potrebno je u projekt uključiti polovicu gradova i općina s područja županije od kojih trećina ima status „prijatelj djece“.

Inače, Projekt „Županije – prijatelji djece“ jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju su započeli i vode Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina.

Izvor: Osječko-baranjska županija.