Blog

ODRŽAN 12. SUSRET GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE U ŠIBENIKU

U Šibeniku se u subotu, 12. svibnja, održao 12. Susret gradova i općina – prijatelja djece u organizaciji Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske (Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”), Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik – prijatelj djece” i Društva „Naša djeca“ Šibenik, uz pokroviteljstvo Grada Šibenika.

Otvorenje Susreta počelo je u 10 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku uz glazbeno-umjetnički program i prigodne riječi domaćina. Na Susretu su sudjelovale delegacije iz 26 gradova i općina – prijatelja djece uključenih u Akciju, i to iz:

Bedekovčine, Belišća, Bjelovara, Čakovca, Čazme, Dubrovnika, Gospića, Jastrebarskog, Karlovca, Križa, Kutine, Labina, Lovrana, Ogulina, Opatije, Pule, Ravne Gore, Rovinja, Samobora, Sračinca, Stubičkih Toplica, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice, Vodica, i Zaboka.

Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Kultura i dječje stvaralaštvo“ te su tako održane radionice zavičajnih mapa za odrasle i djecu. Radionica je koncipirana kao korelacija likovno-umjetničkog, povijesnog i jezično dramskog sadržaja. Djeca su, podijeljena u skupine po desetak sudionika, sa svojim voditeljima sudjelovala u aktivnostima koja uključuju dramsku tehniku „učitelj u ulozi“ na Katedralnom trgu. Cilj je ove radionice usvajanje povijesnih i umjetničkih znanja i vještina sukladno temi Susreta. U sklopu Susreta održan je i turistički obilazak grada.

Susreti Gradova i općina – prijatelja djece održavaju se dvanaest godina u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju od 1999. godine u Hrvatskoj vode Savez društava “Naša djeca” Hrvatske, Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju, u suradnji s Uredom UNICEF-a, Udrugom gradova, Udrugom općina, Hrvatskom zajednicom županija i koordinacijskim odborima u gradovima i općina. U akciju je dosad uključeno 117 gradova i općina diljem Hrvatske, a 67 gradova/općina su dostigle status Prijatelja djece, stvarajući mrežu gradova i općina u Hrvatskoj koji sustavno skrbe o djeci i ostvaruju visoke kriterije lokalnih zajednica usmjerenih kvaliteti života djece.

Zajednički susreti djece i odraslih iz gradova i općina koji nose naziv „Prijatelj djece“ započeli su 2007. godine u Čakovcu na temu slobodno vrijeme djece, a nastavljeni su svake sljedeće godine na različite teme važne za život djece, u Kutini – Kultura i sport Uloga Mreže gradova i općina-prijatelja djece, Požegi – Socijalna skrb djece, Rijeci – Prehrana djece od najranije dobi, Karlovcu – Primarna prevencija ovisnosti, Velikoj Gorici – Mediji i javne kampanje, Opatiji – Dječja participacija, Zaboku – Volontiranje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece, Jastrebarskom – Inkluzija u odgojno-obrazovnim ustanovama te zaštita i inkluzija djece izbjeglica i imigranata, Ogulinu – Odgoj i obrazovanje u zavičaju Ivane Brlić Mažuranić i Stubičkim Toplicama – Tradicija i poduzetništvo.

Hvala i govornicima, gradonačelniku Željku Buriću, ispred domaćina i pokrovitelja, gospođi Miri Jušić, predsjednici Društva „Naša djeca“ Šibenik, prof. dr. sc. Aidi Salihagić-Kadić, predsjednici Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“, gospodinu Goranu Pauku, županu Šibensko-kninske županije i predsjedniku Hrvatske zajednice županija te gospođi Koraljki Sopti, višoj stručnoj savjetnici u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Hvala poštovanim i dragim organizatorima, domaćinima, delegacijama, volonterima, suradnicima i prijateljima, velikim i malim, na provedenom danu u subotu u bajkovitom i čudesnom Šibeniku na 12. Susretu gradova i općina – prijatelja djece. Bio je to za sve izuzetan i inspirativan događaj, te ste svojom neposrednošću, toplinom i poštovanjem prema Gradu Šibeniku – prijatelju djece, njegovim znamenitostima i ljepotama kojima se ponosite, doprinijeli da svim sudionicima iz cijele Hrvatske boravak u Šibeniku ostane u nezaboravnom i lijepom sjećanju.