Blog

ODRŽAN I DRUGI SEMINAR U SURADNJI S NIZOZEMSKOM UDRUGOM VJK

Nizozemska udruga Vereniging voor Jeugd-en Kinderzorg financirala je i drugi seminar za članove Saveza DND Hrvatske na temu: Dječja participacija – upravljanje projektnim ciklusom, koji je održan 17. i 18. rujna u Termama Jezerčica. Seminar je organiziran od strane Saveza DND, a vodila ga je Slađana Novota iz udruge Smart.

Trinaestero sudionika iz 10 DND-a i Saveza DND prošlo je edukaciju o upravljanju projektnim ciklusom te su aktivno sudjelovali u planiranju  projekata dječje participacije.

Rad tijekom seminara rezultirao je s dva projektna prijedloga na temu razvijanja i promicanja dječje participacije, jedan usmjeren na lokalnu razinu, a drugi na nacionalnu.

Zaključeno je da je ovakav oblik edukacije izuzetno vrijedan i potreban te da bi se trebali i dalje organizirati slični seminari kako bi više članova Društava Naša djeca imalo priliku proći edukaciju i steći korisne vještine za planiranje i pisanje projekata.

Sve zainteresirane za literaturu koja se odnosi na upravljanje projektnim ciklusom i pisanje projekata, pozivamo da pregledaju popis publikacija na internet stranicama udruge Smart te na stranicama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, s koje je moguće i besplatno skinuti priručnike.

sladana

jezercicaradno