Blog

ODRŽAN SIMPOZIJ O KVALITETI DJEČJIH BOLNIČKIH ODJELA U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI U ZAGREBU

Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić predsjednica Saveza Društva Naša djeca Hrvatske i predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ podsjetila nas je o početku akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici kao i o Programu i načinu provedbe programa Za osmijeh djeteta u bolnici, te upoznala sudionike o dosadašnjim učincima akcije (cijeli tekst govora možete pogledati ovdje.)

aida

 

prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije

„Za osmijeh djeteta u bolnici“

Predsjednik organizacijskog odbora Simpozija, prof.dr.sc. Josip Grgurić istaknuo je da se osnovne ideje koje su nas potaknule na pokretanje ovoga programa razvijaju u vrlo pozitivnom smjeru, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. Vrlo značajni događaji na domaćem planu bilo je osnivanje Hrvatskoga društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u okviru Hrvatskog liječničkog zbora, 2003. godine, te usvajanje Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i osnivanje Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu 2007. godine.

dsc01715

prof.dr.sc. Josip Grgurić, predsjednik organizacijskog odbora Simpozija

Na međunarodnom planu, na području unaprjeđenja zdravstvene i cjelokupne zaštite djeteta u bolnici djeluje EACH (Europsko udruženje za djecu u bolnici), a unutar Svjetske zdravstvene organizacije formirana je 2004. godine „Radna skupina za promicanje zdravlja djece i adolescenata u bolnicama“. Svjetska zdravstvena organizacija ujedno je definirala projekt za poboljšanje instrumenata za procjenu kvaltete u bolnicama, tzv. PATH (Performace Assessement Tool for Quality Improvement in Hospital).

Prema tome, ovaj Simpozij organiziran je s dvostrukom namjerom. Prvo, kako bismo dali dodatni poticaj preostalim dječjim odjelima da unaprijede kvalitetu zdravstvene zaštite skrbi o djeci i u skorije vrijeme se pridruže hrvatskoj obitelji „Dječjih bolničkih odjela – prijatelja djece“. I drugo,  da mnogobrojna međunarodna iskustva i domaće inicijative u poboljšavanju zdravstvene zaštite za vrijeme hospitalizacije budu osnovica za novi iskorak u brizi za dijete za vrijeme boravka u bolnici.

ISTRAŽIVANJE: ISKUSTVO  RODITELJA KAO STRATEGIJA ZA POBOLJŠANJE  BOLNIČKE SKRBI 

Uključivanjem akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ u PATH program planirano je istraživanje: mjerenje iskustva roditelja kao strategije za unaprijeđenje pedijatrijske bolničke skrbi. Iskustvo roditelja je priznati svjetski indikator kvalitete zdravstvene skrbi i mnoge bolnice ovezno provode anketiranje roditelja jednom godišnje. Podaci se javno objavljuju, a mogu se koristiti za benchmarking unutar bolnice, na nacionalnoj kao i internacionalnoj razini. Uključivanjem u PATH, bolnice postaju dio internacionalne mreže u razmjeni dobre prakse za poboljšanje kvalitete.

valpotic

Milka Valpotić. bacc.med.techn.

Dobili smo odobrenje da se u našem istraživanju koristi validan i pouzdan Picker upitnik, koji je u mnogim zemljama polučio pohvalne rezultate. Planirano je da se za početak ovo istraživanje ostvari narednih mjeseci u nekoliko bolnica nositelja počasnog naziva Prijatelj djece i nakon toga da postojeća stručna skupina ovog KO-a za PATH program dalje nastavi istraživanja i rezultate prezentira na predstojećim savjetovanjima bolnica sudionica akcije Za osmjeh djeteta u bolnicama i na drugim stručnim skupovima.

(pripremila: Milka Valpotić. bacc.med.techn.)

POČETAK  REVALORIZACIJE  DJEČJIH BOLNIČKIH ODJELA KOJI NOSE POČASNI NAZIV PRIJATELJ DJECE

Revalorizacija, dakle ponovno, novo ocjenjivanje prvotno ustanovljenog dostignuća bolnica/dječjih odjela u odnosu na zadane propozicije spominje se već na početku akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, a sada je, konačno, došlo vrijeme da se i započne ostvarivati. Taj postupak smo najavili i nedavno, u dvobroju Glasnika broj 14-15, u ožujku 2010., a Središnji koordinacijski odbor je na sjednici 1. ožujka 2011. godine donio odluku da se revalorizacija započne neposrednim uvidom u sadašnje stanje dječjih bolničkih odjela koji su dosadašnji dobitnici naziva: Prijatelj djece.

Za početak imenovane su tri Prosudbene komisije koje će, polazeći od uvida u dokumentaciju o rezultatima nalaza iz prvih posjeta bolnicama do ovih dana, imati zadaću da sadašnjim novim posjetom u odabrane bolnice-nositelje počasnog naziva Prijatelj djece ustanove ova tri podatka:

a) kakvo je bilo stanje prvotno dostignute razine ostvarenih propozicija ove Akcije na osnovi čega je pojedinoj bolnici/dječjem odjelu bio dodijeljen počasni naziv;

b) iz te pozicije ocijeniti brojčano na skali od 1 do 5 razinu napredovanja, stagniranja ili nazadovanja, u odnosu na sadašnje nađeno stanje, te i

c) imenovati i opisati konkretno ostvarena organizacijska i programska nova dostignuća ponovno posjećenih bolnica/dječjih odjela koji su nositelji počasnog naziva Prijatelj djece.

Kao i dosad, posjeti Prosudbenih komisija neće biti najavljeni, a nalazi će poslužiti za kreiranje i donošenje odluka u okviru sistema ocjenjivanja i dodjele novih javnih poticaja i priznanja bolnicama-dječjim odjelima koji sudjeluju u akciji Za osmijeh djeteta u bolnici.

 (pripremio: dr.sc. Emil Paravina)