Blog

ODRŽAN ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP „DJETINJSTVO I DJEČJA PRAVA“ U VARAŽDINU

U Varaždinu je povodom 25. godišnjice osnivanja prvog Dječjeg foruma 1. i 2. prosinca održan znanstveno-stručni skup „DJETINJSTVO I DJEČJA PRAVA“. Ovaj su skup, u gradu u kojem je upravo i osnovan prvi Dječji forum organizirali Koordinacijski odbor akcije „Grad Varaždin prijatelj djece“, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Društvo Naša djeca Varaždin, a posvećen je pravu djeteta na kvalitetno djetinjstvo.

Skup je otvoren nastupom Glazbene radionice pjevanja „Mali slavuji“ Društva Naša djeca Varaždin u Gradskoj vijećnici, nakon čega su prisutne pozdravili zamjenica gradonačelnika, Sandra Malenica, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Danijela Vusić i dopredsjednica Saveza DND, Sanja Škorić.

Dubravka Novak, voditeljica Dječjeg foruma Varaždin prikazala je rad Dječjeg foruma Varaždin kroz 25 godina djelovanja. Plenarna izlaganja održale su prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec na temu „Socio-emocionalni razvoj i dječja prava“ , doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić na temu „Sudjelovanje djece – koncepti, konteksti i razumijevanja“ te voditeljica Dječjih foruma Hrvatske, Sanja Škorić koja je svojim izlaganjem „Oblici dječjeg sudjelovanja u Opatiji – gradu prijatelju djece“ predstavila koje se sve akcije i projekti provode u Opatiji i rad Saveza DND na području aktivne dječje participacije.

U sekcijskom dijelu obrađene su raznovrsne teme i prezentirana najnovija dostignuća iz područja socio-emocionalnog razvoja dječjih prava, oblici dječjeg sudjelovanja u školi, obitelji, lokalnim zajednicama, suvremenog poučavanja o dječjim pravima iz Konvencije UN-a o pravima djeteta, odgoju i obrazovanju djece za volonterstvo, građanskog odgoja, održivog razvoja, kao i o dobrim praksama inkluzije ranjivih skupina djece.

Ovim putem zahvaljujemo organizatorima iz DND Varaždin i Gradu Varaždinu na domaćinstvu, kao i gospođi Smirni Turkalj, koja nas je provela po Varaždinu i upoznala sa zanimljivostima ovog divnog grada.