Blog

ODRŽANA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA „100 LJUDI, 100 ĆUDI“

U petak i subotu, 2. i 3. ožujka održana je edukacija u sklopu projekta „100 ljudi, 100 ćudi“ za voditelje/mentore iz osnovnih škola-partnera na projektu, Društava Naša djeca – suradnika na projektu i Grada Splita. U projektu sudjeluju osnovne škole: Mate Lovraka iz Kutine, kralja Tomislava iz Našica i Visoka iz Splita, kao i DND Kutina i DND Našice. Projekt je odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Radionice na temu tolerancije, predrasuda, stereotipa, uvažavanja, različitosti i nenasilnog rješavanja sukoba prošlo je 15 sudionika iz Kutine, Našica i Splita. Edukaciju su vodile iskusne predavačice i voditeljice radionica „100 ljudi, 100 ćudi“, dopredsjednica Saveza DND, Sanja Škorić i dramska pedagoginja Zvjezdana Balija iz DND-a Zabok.

Projekt se realizira putem nekoliko aktivnosti, a voditelji koji su prošli edukaciju će održati niz radionica za djecu u osnovnim školama i Društvima „Naša djeca.“ Osim ovih radionica, u školama će se  postaviti “sandučići” u koje će djeca, izložena nasilju  od strane svojih vršnjaka, moći ostavljati anonimne poruke za odrasle koji im mogu pomoći u rješavanju tog problema.

Zahvaljujemo predavačicama i partnerima koji su stigli usprkos lošem vremenu i aktivno sudjelovali na radionicama.