Blog

ODRŽANA IZBORNA I IZVJEŠTAJNO – PROGRAMSKA SKUPŠTINA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ ČAKOVEC

U okviru obilježavanja „Dječjeg tjedna“  u utorak, 6. listopada 2020. u Domu sindikata u Čakovcu održana je Redovna izborna i izvještajno – programska skupština Društva „Naša djeca“ Čakovec. Predsjednica Društva „Naša djeca“ Čakovec, Gordana Šoltić Siladi upoznala je članove Skupštine s Izvještajem za 2019. godinu koji je jednoglasno usvojen. Nabrojila je veliki broj projekata i aktivnosti koje su realizirane u 2019. godini. Tako su vrlo značajne aktivnosti proveli vijećnici Dječjeg vijeća Grada Čakovca, a jedna od njih je projekt „Medeni mjesec“ realiziran u suradnji sa svim osnovnim školama i vrtićima s područja Grada Čakovca. Održali su i 6 sjednica na kojima su davali prijedloge za što bolje uvjete za djecu u Čakovcu. Aktivno su sudjelovali u radu 15. susreta Dječjih vijeća Hrvatske u mjesecu svibnju u Varaždinu. Jedna od važnijih manifestacija bila je i Dječji tjedan koji se održao početkom mjeseca listopada kroz niz različitih aktivnosti od radionica, igraonica, a najznačajnija je bila „Krug mira“.

Društvo „Naša djeca“ Čakovec razvija vrlo kvalitetnu suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije i Zajednicom sportova Grada Čakovca poglavito kroz projekte vezano uz promicanje prava djece na zdravlje i razvoj. Kroz 2019. nastavio se provoditi dugogodišnji projekt „Čitajmo svi, veliki i mali“ u koji je uključena cijela odgojno – obrazovna vertikala u gradu Čakovcu, dakle svi vrtići, osnovne i srednje škole i Učiteljski fakultet. Sa Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske nastavljen je dugogodišnji projekt „Bajkaonica“.

 Humanitarno djelovanje temelj je djelovanja DND –a, pa je organizirano ljetovanje za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Njih 27 je ljetovalo u Dramlju u srpnju 2019. Sredstva za ljetovanje prikupljena su organizacijom humanitarnog koncerta u prosincu i humanitarnih predstava u svibnju, a u akciju su se uključili i donatori. S Turističkom zajednicom Grada Čakovca organizirano je niz programa za djecu: „Bijela čarolija“ u Dane adventa, „Dječji fašnik“,“ Potraga za pisanicama“ za Uskrs i „Jesenska čarolija“. Volonterke Društva uključile su se u značajni projekt „Hrvatska volontira“ od 20. do 25. svibnja kada su organizirale radio

nice za bolesnu djecu na odjelu pedijatrije u Čakovcu. Ta aktivnost bila je i povezana sa obilježavanjem 20 godina akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Sve aktivnosti organizirane su u ozračju obilježavanja 30 godina Konvencije o pravima djeteta i 20 godina akcije Gradovi i općine prijatelji djece. Financijsko izvješće dala je članica Nadzornog odbora Smiljana Nedeljko.

Drugi dio Skupštine odnosio se na izbor članova tijela Društva „Naša djeca“ Čakovec za mandat od 2020.  do 2024. godine. Za članove Izvršnog odbora izabrane su: Ljubica Železnjak, Katarina Pahek Čaić, Radojka Magić, Valentina Babić, Hana Zrna, Ivana Pečarko, Karmen Kovačević Jambor, Marija Toplek, Draženka Blažeka, Marta Novak, Ina Magić  i  Mateja Dubroja, za članove Nadzornog odbora izbrani su na treći mandat Smiljana Nedeljko, Robertina Brica i predsjednik Miodrag Novosel, za dopredsjednicu Koraljka Bendelja, za tajnicu Marijana Sabo i za predsjednicu u trećem mandatu Gordana Šoltić Siladi. Predsjednica je na kraju Skupštine zahvalila svim volonterima za veliki volonterski angažman i podijelila zahvalnice.

DND Čakovec