Blog

ODRŽANA IZBORNA I IZVJEŠTAJNO-PROGRAMSKA SKUPŠTINA SAVEZA DND-a HRVATSKE

Redovna izborna i izvještajno-programska Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske za mandat 2012. – 2016. održana je u subotu 21. travnja 2012. u dvorani Hrvatskog centra za dječju knjgu Gradske knjižnice u Zagrebu.
U radu Skupštine sudjelovalo je više od 60 članova društava Naša djeca iz cijele Hrvatske. Skupštinu su  na početku pozdravila djeca: Karlo Škorić iz Dječjeg foruma Opatija te Lora Breški iz Malih slavuja Društva Naša djeca Varaždin koja je otpjevala DND-ovsku himnu „Halo, ovdje DND!”

U prvom dijelu programa prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND prezentirala je aktivnosti i postignute rezultate Saveza DND u prošlom mandatu. Podneseni su izvještaji o radu Saveza i izvještaj Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Od mnogobrojnih aktivnosti Saveza DND i osnovnih DND kojima se doprinijelo boljem položaju djece u društvu realizirane su akcije, aktivnosti i projekti: 

1. Dječji forumi za ostvarivanje prava djece
2. Susreti djece iz Dječjih foruma u Hrvatskom saboru i godišnji susreti Dječjih foruma Hrvatske
3. Projekt „Živjet ćemo u Europskoj uniji”
4. Dječja vijeća za promicanje aktivne dječje participacije u lokalnoj zajednici
5. Susreti Dječjih vijeća
6. Naj-projekti Dječjih vijeća
7. Alternativni izvještaj djece iz Dječjih vijeća o pravu na sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici ( usuradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj)
8. Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece”
9. „Zajedno do gradova i općina – prijatelja djece” – obilježavanje 10 godina Akcije
10. Akcija „Za osmijeh djeteta u bolnici”
11. Djeca i mladi ne priznaju granice – projekt prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske (početak       1.4.2011.-31.3.2012.)
12. Izložbe i aktivnosti povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta
13. Poruke djece odraslima
14. Dječji tjedan,  Međunarodni dan obitelji, Dani igara
15. Smotre dječjeg stvaralaštva  u Društvima Naša djeca
16. Hrvatske usmene priče – CD
17. Izložba kiparskih radova za djecu
18. Stvaramo bajke – informatičke tehnologije u aktivnostima s djecom u DND
19. Dodjele godišnje Nagrade „Grigor Vitez” za tekst i ilustraciju u knjigama za djecu
21. Izložba ilustracija Nagrade „Grigor Vitez”
20. Humanitarna akcija „Kumstvo“ – za socijalno ugroženu djecu
21. Distribucija i prodaja UNICEF čestitki i proizvoda
22. Kamp otpornosti za djecu iz udomiteljskih obitelji i dječjih domova6-4

U organizacijskom djelovanju Saveza radilo se na razvijanju mreže osnovnih DND-a čiji se broj povećao na 105 u ovom mandatu.

Radilo se i na osposobljavanju i usavršavanju članstva i voditelja kroz savjetovanja za dužnosnike u okviru Ljetne škole Saveza DND-a i seminara za voditelje kreativnih radionica, kao i seminarima namijenjenih organizacijskom jačanju, pisanju EU projekata i razvijanju dječje participacije.

Savez DND od 2008.-2010. bio korisnik Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Savez je poticao i suradnju s nadležnim tijelima, srodnim udrugama, ustanovama i drugim organizacijama: Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom kulture, Minstarstvom zdravlja i socijalne skrbi, Vijećem za djecu, Uredom za udruge, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Uredom pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj, Uredom UNICEF-a u RH te Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Značajne su aktivnosti Saveza DND i na području međunarodne suradnje.

U prošlom mandatu Savez DND je obilježio i 60. obljetnicu svojeg djelovanja uz visoko pokroviteljstvo predsjednika RH, prof. dr. Ive Josipovića.

Dužnosnici i članovi Saveza DND-a dobili su značajne javne nagrade za svoje djelovanje:

članice Sanja Škorić, tajnica DND Opatija i Dubravka Novak,predsjednica DND Varaždin dobile su godišnju nagradu Vijeća za djecu u 2008. i 2009. godini u području promicanja prava djeteta

predsjednik DND Vinkovci, Mario Perković, dobio je državnu Nagradu za volontiranje u 2009. godini Nacionalno odbora za razvoj volonterstva Vlade RH

stručna suradnica Saveza DND, Dubravka Lipovac, dr. med., dobila je Nagradu Vijeća za djecu u 2010. godini za životno djelo za promicanje prava djece

skup_tina_saveza_dnd_008Savez DND je osnovnim DND dodijelio Zahvalnice za uspješnu provedbu akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u mandatnom razdoblju 2008. – 2012.

Ispred Skupštine Saveza DND, predsjednica Saveza se zahvalila dugogodišnjem tajniku dr. sc. Emilu Paravini za predanost u trajnom promicanju dječjih prava i slobodnog vremena djece ugrađenih u temeljne vrijednosti Saveza DND, a višegodišnjem članu Izvršnog odbora i dopredsjedniku Saveza DND gospodinu Miodragu Kiriginu iz Dubrovnika za dugogodišnji predani rad u Izvršnom odboru  i obnašanju dužnosti dopredsjednika.

U drugom dijelu programa Skupštine članica radne skupine za strateško planiranje Sanja Škorić, tajnica DND je iznijela prijedlog Strateškog plana Saveza za mandat 2008. – 2012. te su izabrani novi dužnosnici i tijela Skupštine za mandat 2012.-2016.

Bitna obilježja Saveza DND-a i u novom mandatu su:

•   Zalaganje za bolji položaj djece u društvu i zaštitu dječjih prava u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta te nacionalnim i svjetskim dokumentima za djecu

•   Suradnja s Društvima Naša djeca i srodnim udrugama i organizacijama putem osmišljenih i organiziranih akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme

•   Podrška djeci u aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici, poticanje lokalne zajednice, ustanova i institucija na zaštitu i skrb o djeci prema načelu najboljeg interesa za dijete

•   Osnaživanje roditelja za odgoj djece kroz programe edukacije i promocije odgovornog i kvalitetnog roditeljstva

•   Njegovanje tradicije volonterstva u osnovnim DND

Aktivnosti Saveza temeljit će se prvenstveno na volonterskom radu te širenju i razvijanju mreže DND-a s naglaskom na, a određeno je šest strateških ciljeva:

1.   Jačanje mreže i kapaciteta osnovnih Društava Naša djeca u gradovima i općinama

2.   Promicanje, uvažavanje i ostvarivanje dječjih prava i boljeg položaja djece u društvu i lokalnim zajednicama

3.   Osmišljavanje i provedba aktivnosti Saveza DND i osnovnih DND s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u Hrvatskoj u područjima: izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, zdravlja, kulture i sporta, humanitarnog djelovanja i podrške  roditeljima

4.   Jačanje međunarodne suradnje

5.   Organizacijski razvoj i prepoznatljivost Saveza DND u javnosti

6.   Financijska održivost

Novi dužnosnici i tijela Skupštine Saveza u mandantu 2012. – 2016. su sljedeći:

Predsjednica Saveza

prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, Zagreb

Potpredsjednice Saveza

Sonja Borovčak, DND Zabok

Sanja Škorić, DND Opatija

Izvršni odbor Saveza

Sonja Borovčak, DND Zabok

Đurđica Dropuljić, DND Varaždin

Mira Jušić, DND Šibenik

Jadranka Lakuš, DND Koprivnica

Snježana Pačarić, DND Slatina

Mario Perković, DND Vinkovci

Sanja Škorić, DND Opatija

Ida Velkovski, DND Bakar

po funkciji, predsjednica: Aida Salihagić Kadić (predsjedava sjednicama Izvršnog odbora)

Nadzorni odbor Saveza

Renata Dolenec, DND Donja Stubica

Zrinka Ferenčina, DND Nova Gradiška

Anica Takalić, DND Donji Miholjac

skup_tina_saveza_dnd_011

FOTOGRAFIJE: MIRKO CVJETKO