Blog

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA DND-A VELIKO TRGOVIŠĆE


Na izbornoj skupštini Društva Naša djeca, Veliko Trgovišće izabrano je novo-staro vodstvo. Za predsjednicu je na mandat od četiri godine imenovana dosadašnja predsjednica Gordana Pavlinić, dok je za njezinog zamjenika imenovana Diana Duk-Petek. Nova tajnica DND-a Veliko Trgovišće je Martina Pavlušec, a novi  članovi Izvršnog odbora su: Robert Špoljar, Renata Ščukanec, Danijela Kuš, Zvjezdana Prekrat Tomašić i Dženi Vrhovec. Na skupštini je jednoglasno prihvaćen i  pohvaljen izvještaj o prethodne četiri godine rada DND-a koji je podnijela predsjednica, a iz  kojeg se moglo zaključiti da je Društvo Naša djeca u Velikom Trgovišću bilo vrlo aktivno i provelo brojne zabavne, edukativne, humanitarne, sportske i stvaralačke aktivnosti s djecom i za djecu. U Društvu se nadaju da će to biti prepoznato i ubuduće  te da će se u rad uključiti više volontera. Jedan od većih zadataka koje DND želi ostvariti je dobivanje statusa “Općina- prijatelj djece”.