Blog

ODRŽANA PREZENTACIJA “PRIKAZ PROGRAMA BAZIČNO PERCEPTIVNO-MOTORIČKE STIMULACIJE ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM TERAPIJSKOG JAHANJA” U POREČU

Dana 26. lipnja 2014. u Poreču održana je prezentacija na temu “Prikaz programa bazično  perceptivno – motoričke stimulacije  za uključivanje u program terapijskog jahanja” autorica Renate Fridrih, prof. defektolog – logoped (DND Sisak) i Dragane Blažević, prof. razredne nastave.

sisak-terapijsko jahanje2

Prezentacija rada održana je uz video prikaz kratkog filma sadržajno oblikovanog za potrebe djece s višestrukim oštećenjima. Prezentacija i film pobudili su veliki interes nazočnih s obzirom na kvalitetu i opseg predočenih informacija kao primjer dobre prakse.

Renata Fridrih, prof. defektolog – logoped

Predsjednica DND Sisak