Blog

ODRŽANA TEMATSKA I IZVJEŠTAJNO-PROGRAMSKA SKUPŠTINA SAVEZA

U subotu 7.12. održana je tematska i izvještajno-programska Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske pod nazivom “Osnaživanje rada Saveza DND-a.” Skupštinu je otvorila predsjednica Saveza, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, a na početku su sve prisutne glazbenom dobrodošlicom pozdravila djeca-članovi Društva Naša djeca Buzin, Marta i Jakob Stančić na flauti i violini.

skupstina2

Tople riječi podrške uputila je i Gorana Dojčinović, predstavnica Ureda UNICEF-a, istaknuvši izvrsnu suradnju Saveza i UNICEF-a kao i brojne vrijedne aktivnosti Društva Naša djeca.

skupstina3

Na Skupštini su bili nazočni i  gospođa Katarina Milković iz Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i prof. dr. sc. Josip Grgurić iz Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju.

skupstina4

U uvodnim izlaganjima predstavljene su aktualne teme važne za osnaživanje rada Saveza DND i mreže Društava Naša djeca. Ana Kola, stručna suradnica iz Opatije i Sanja Škorić, dopredsjednica i v.d. tajnica Saveza DND-a predstavile su aktivnosti Dječjih vijeća i Dječjih foruma povodom Europske godine aktivnog građanstva (2013.) te odrednice predstojeće Europske godine usklađivanja poslovnog i obiteljskog života (2014.) proglašene od strane Vijeća Europe, u koje će se uključiti Savez s Društvima Naša djeca. Snježana Krpes, savjetnica u Savezu DND predstavila je finalni tekst “Alternativnog izvještaja o stanju dječje participacije u Hrvatskoj” koji je Savez DND izradio u partnerstvu s Uredom UNICEF-a i s 15 Dječjih vijeća. Tekst sadržava izvorne odgovore djece te će na proljeće 2014. biti razmatrano zajedno s izvješćima Republike Hrvatske od strane Odbora UN-a za prava djece u Ženevi.

skupstina5

Prijedlog nove Nacionalne strategije za djecu za razdoblje od 2013. do 2020. te njezine strateške ciljeve, kao i važnost da u novu Nacionalnu strategiju uđu akcije i aktivnosti Saveza iznijela je Sanja Škorić dok su tajnice Društava Naša djeca Varaždina i Društva Naša djeca Zaboka, gospođe Đurđica Dropuljić i Jasenka Borovčak predstavile svoja iskustva prilikom verifikacije predškolskih i izvaninstitucionalnih odgojno-obrazovnih programa Saveza i Društava Naša djeca. Upravo verifikacija predškolskih programa (igraonica u DND) imat će u budućnosti važnu ulogu u lokalnim zajednicama u pružanju socijalnih usluga za taj uzrast djece u lokalnim zajednicama, pogotovo one djece koja su zbog nezaposlenosti roditelja izvan institucionalne skrbi.

skupstina6

U izvještajno-programskom dijelu gospođa Anica Takalić, predsjednica Nadzornog odbora podnijela je izvještaj Nadzornog odbora Saveza za 2012. godinu, a v.d. tajnica Sanja Škorić Financijski plan za 2014. godinu. Ohrabruje činjenica da Savez u 2014. godini ima osigurana sredstva za realizaciju Programa rada, a koji je predstavila predsjednica Saveza, prof. Aida Salihagić Kadić. Nastavit će se djelovati na području dječje participacije kroz rad Dječjih foruma i Dječjih vijeća, akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” i “Gradovi i općine – prijatelji djece”, Nagrada “Grigor Vitez”, Smotra dječjeg stvaralaštva, kao i nastavak projekta prevencije ovisnosti u djece “Budi neovisan” i novi projekt u suradnji s Uredom UNICF-a na području siromaštva i socijalne isključenosti djece. Obilježit će se 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta, kao i 15 godina akcija “Za osmijeh djeteta u bolnici” i “Gradovi i općine – prijatelji djece”, a Savez DND-a kao korisnik institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pokrenut će i programe samofinanciranja.

skupstina7

Novi vizualni identitet i mrežnu stranicu Saveza predstavile su Lana Perinčić, savjetnica za prikupljanje sredstava i EU programe i Iva Mandić, asistentica na projektima. Stranica će službeno biti na internetu u sljedećih tjedan dana, a obilovat će informacijama o projektima i najnovijim vijestima iz DND i gradova i općina.

skupstina8

Za članicu Izvršnog odbora Saveza izabrana je gospođa Snježana Lehman, tajnica DND Poreč koja će do kraja mandata za razdoblje 2012.-2016. obnašati tu dužnost. Skupštinu su vodili: dr. sc. Branimir Mendeš iz Splita i Sonja Borovčak, dopredsjednica Saveza. U ugodnoj i opuštenoj atmosferi uslijedilo je druženje prisutnih članova iz brojnih DND-a i gostiju.