Blog

ODRŽANO PREDAVANJE ZA RODITELJE U POREČU

U srijedu, 27. studenog 2013. u prostorima Zdravog grada Poreč održano je predavanje psihologinje Vilme Bednar na temu „Izazovi u odgoju“. Predavanje je održano za grupu roditelja čija su djeca članovi plesne skupine udruge Društva naša djeca, s ciljem unaprjeđivanja suradnje i zajedničkog preventivnog djelovanja ustanova i udruga koje se bave mladima u gradu.

vilmaporec2

Živimo u veoma promjenljivom vremenskom razdoblju, u kojem se roditelji svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima u odgoju i propituju što bi bilo najbolje učiniti.Tako je i ovo predavanje započeto pitanjima o pravilima ponašanja, zabranama, reduciranoj komunikaciji, pretjeranom korištenju računala, interneta…Putem prezentacije koja je uslijedila, dati su odgovori i posredovana znanja radi boljeg razumijevanje roditeljske uloge, ali i djetetovih razvojnih specifičnosti i potreba.

vilmaporec3

Roditeljstvo je sagledano u vremenskoj dimenziji prošlosti i sadašnjosti zato što često u odgoju pribjegavamo obrascima koje smo naučili od svojih roditelja. To je jedna od zamki u koju često kao roditelji upadnemo, iako bi htjeli biti drugačiji. Druga zamka su očekivanja od našeg djeteta. Ta očekivanja počinjemo formirati još prije djetetovog rođenja, a onda ih u odgoju potkrepljujemo, projicirajući djetetu razne uloge u koje bi se ono, prema našoj percepciji, trebalo uklopiti. Važno je da roditelji osvijeste taj aspekt i omoguće djetetu da razvija svoje sposobnosti i gradi svoj identitet. Na tom oscilirajućem putu, mogući su problemi i krize, kad je važno da kao roditelji damo podršku i orijentire, procjenjujući djetetove snage za dalje. Nažalost, ponekad se dešava da pojedinci budu toliko zaokupljeni problemom i emocijama, da ne uspijevaju sagledati moguća rješenja, već problem još više povećavaju. Tada je važna stabilnost roditelja, kako bi uspio poduprijeti krhkog člana, prihvatiti situaciju i odabrati najbolje moguće rješenje. Ne postoji roditelj koji ne griješi u svojim postupcima, ali je važno ne ponavljati greške i svojim primjerom svjedočiti u odgoju. Djeca tako uče razvijati i svoje kompetencije. Istaknuto je da se samopouzdanje ne razvija pohvalama i divljenjem, već uvažavanjem osobnosti i međusobnim poštovanjem. Upravo su tako izgrađeni kvalitetni odnosi najbolji resursi za daljnji razvoj.

Predavanje je završeno konstatacijom da je roditeljstvo dugoročan, promjenljiv proces u kojem se stalno uči i nadograđuje, koji traži puno odgovornosti i ulaganja, ali i daruje neprocjenljivu vrijednost i smisao.

Zdravi grad Poreč