Blog

ODRŽANO SAVJETOVANJE „OSUVREMENJENI NASTAVAK PROVEDBE PROPOZICIJA AKCIJE ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI NA TEMELJU EUROPSKIH STANDARDA TIJEKOM BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE“

Središnji koordinacijski odbor akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” kojeg čine članovi  Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju te Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara dana 10. lipnja 2015. organizirao je tematsko Savjetovanje „Osuvremenjeni nastavak provedbe propozicija akcije Za osmijeh djeteta u bolnici na temelju europskih standarda tijekom bolničkog liječenja djece“ u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16.

Cilj Akcije je ostvarivanje svjetske ideje „otvorene bolnice“ u Hrvatskoj u odnosu na djecu, polazeći od Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i primjenjujući Europsku povelju o djeci u bolnici, 1999. godine pokrenuta je stručna i društvena Akciju pod nazivom “Za osmijeh djeteta u bolnici“. Ova Akcija ima i podršku nadležnog ministarstva zdravlja od svog početka. Zahvaljujući Akciji, ostvareni su značajni pomaci u promicanju prava djece kao bolesnika, primjeni suvremenih medicinskih standarda liječenja djece, sestrinske skrbi o bolesnoj djeci, većih mogućnosti za posjete roditelja, te oplemenjivanja bolničkog ambijenta i za tu svrhu stvaranja boljih prostornih i materijalnih uvjeta na dječjim odjelima bolnica u Hrvatskoj.

Savjetovanju su nazočili predstavnici bolnica/dječjih odjela koji sudjeluju u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici” te predstavnici Društava Naša djeca i drugih ustanova i udruga koji svojim iskustvom i prijedlozima aktivno pridonose promicanju i primjeni suvremenih načela humanizacije tijekom bolničkog liječenja djece u Republici Hrvatskoj.

Na Savjetovanju su istaknuta dostignuća akcije u proteklih 16 godina, ali je naglašeno kako ova hvalevrijedna akcija treba napraviti i novi iskorak. S tim na umu radna je grupa za reevaluaciju kriterija akcije (u sastavu: dr.sc. Emil Paravina, dr. Branka Benić, spec. pedijatar, Josipa Čorić, bacc.med.techn., Katarina Premec, v.m.s., Irena Slaviček, defektolog, mr. Ivanka Gregurinčić, socijalni pedagog, dr. Dubravka Lipovac, spec. pedijatar, Milka Valpotić, bacc.med.tech., i mr.sc.dr. Marija Hegeduš-Jungvirth) donijela nove osuvremenjene propozicije akcije.

Savjetovanje su otvorile gospođa Milka Valpotić, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Klinike za dječje bolesti Zagreb, i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND Hrvatske i predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije. U ime domaćina pozdravne riječi je uputio dr. Zoran Bahtijarević, sanacijski upravitelj Klinike, osvrnuvši se na početke humanizacije bolničkog liječenja djece u Hrvatskoj i potaknuvši sudionike da što više djecu shvaćaju kao partnere u njihovom vlastitom liječenju.

IMG_9408

IMG_9413

Mr.sc.dr. Marija Hegeduš-Jungvirth sudionike je upoznala s novim osuvremenjenim propozicijama akcije u predavanju Što treba postići za dobivanje počasnog naziva: Bolnica – prijatelj svakom djetetu.

IMG_9415

Prof. psihologije Iva Prvčić istaknula je važnost roditeljske prisutnosti u bolničkom liječenju djece. Roditeljska prisutnost dovodi do: manjeg intenziteta boli, manje nuspojava i komplikacija, manje stresnih reakcija, manje maladaptivnih ponašanja, bolje suradnje tijekom zahvata, do kraće hospitalizacije te na kraju do većeg zadovoljstva liječenjem.

IMG_9433

Gospođa Nataša Bijelić, diplomirana socijalna radnica, predstavila je doprinos socijalnog radnika stručnom medicinskom timu te socijalne aspekte prava djeteta u bolnici.

IMG_9461

Dr. Dubravka Lipovac govorila je o bolničkoj brizi za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi prema načelima holističkog pristupa. Potrebno je razvijati suradnju i dobru komunikaciju sa svim institucijama i osobama koje brinu o tom djetetu prije dolaska u bolnicu kao i prilikom izlaska djeteta iz bolnice, individualno pristupiti svakom djetetu, kontinuirano educirati osoblje u bolnici koje radi s tom djecom, upoznati se s djetetovim socijalnim statusom, pružiti mu ljubav i dopustiti mu da aktivno participira u svom liječenju.

IMG_9472

Gospođa Đurđica Dropuljić, nastavnica predškolskog odgoja, predstavila je primjer dobre prakse u varaždinskoj bolnici koja već dugo uspješno surađuje s brojnim volonterima koji kroz radionice, priče, pjesme i predstave bolesnoj djeci vraćaju osmijeh na lice.

IMG_9486

Prof. dr. Josip Grgurić govorio je o novim izazovima i svjetskim trendovima u bolnicama koje promiču zdravlje djece i o salutogenezi – proučavanju čimbenika koji djeluju na očuvanje zdravlja.

IMG_9491

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su sudionici ukazivali na probleme iz prakse i njihovo rješavanje, a u zaključnoj riječi prof. dr. Salihagić Kadić upoznala je sudionike s postignućima humanitarne akcije „Uz nas niste sami – Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici“ te je prisutne potaknula za nastavak provođenja osuvremenjenih propozicija akcije.