Blog

ODRŽANO SAVJETOVANJE ZA VODITELJE DJEČJIH VIJEĆA 2012.

U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, u sklopu projekta „Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – osnaživanje djece u Dječjim vijećima Hrvatske” 4. prosinca 2012. u Europskom domu u Zagrebu održano je Savjetovanje za voditelje Dječjih vijeća pod nazivom „Dječjom participacijom za svijet po mjeri djeteta“.

ODRŽANO SAVJETOVANJE ZA VODITELJE DJEČJIH VIJEĆA 2012. –

„DJEČJOM PARTICIPACIJOM ZA SVIJET PO MJERI DJETETA“

U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, u sklopu projekta „Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – osnaživanje djece u Dječjim vijećima Hrvatske” 4. prosinca 2012. u Europskom domu u Zagrebu održano je Savjetovanje za voditelje Dječjih vijeća pod nazivom„Dječjom participacijom za svijet po mjeri djeteta“. Na Savjetovanju se okupilo 19 voditelja Dječjih vijeća i prijatelja djece iz Čakovca, Dubrovnika, Križa, Kutine, Opatije, Rovinja, Tuhlja, Varaždina, Varaždinskih Toplica, Velike Gorice, Zaboka i Zagreba te Saveza društava Naša djeca Hrvatske. Uz voditelje-polaznike edukacije, Savjetovanje je pratila i gospođa Maja Flego iz Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sanja Škorić, v.d. tajnica Saveza DND Hrvatske i voditeljica Dječjeg vijeća Opatija

U prvom dijelu Savjetovanja održana su kraća predavanja o dječjim pravima i dječjoj participaciji u Hrvatskoj i svijetu. Sanja Škorić, v.d. tajnica Saveza DND Hrvatske i voditeljica Dječjeg vijeća Opatija, u svojim predavanjima Konvencija UN-a i dječje sudjelovanje i Moć i uloga dječje participacije naglasila je da su djeca nositelji prava, a ne samo korisnici zaštite od strane odraslih osoba što uključuje i pravo da se dječji glas čuje i uvažava! Sudjelovanje djece bitno je za njihov rast i razvoj, a uključenošću djece s njihovom osobitom percepcijom društva, djeca dokazano u svijet oko sebe unose promjene. Opća skupština UN-a se obvezala da će izgraditi “svijet dostojan djece” još 2002. godine, pri čemu važnu ulogu ima participacija djece u odlučivanju jer ih povezuje s njihovim društvenim okruženjem.

snje_ana

Snježana Krpes, savjetnica u Savezu DND Hrvatske

Snježana Krpes, savjetnica u Savezu DND Hrvatske, predstavila je Alternativno izviješće o stanju dječjih prava u Hrvatskoj s naglaskom na područja ravnopravnosti djece i odraslih u odlučivanju i probleme u odlučivanju djece. Osim službenog Vladinog dokumenta o pravima djece koji se dostavlja Odboru za prava djeteta UN-a iz Ženeve, Odbor preporučuje državama i pisanje alternativnih izvještaja od strane nevladinih udruga, a posebno su im interesantna izvorno dječja iskustva i razmišljanja o ostvarivanju njihovih prava. Ovaj “Alternativni izvještaj o stanju prava djece u Hrvatskoj – pravo na sudjelovanje”, za koje su prijedloge dala djeca iz Dječjih vijeća, bit će dostavljen Odboru u Ženevi, do 2014. Istraživanje djece iz Dječjih vijeća za prikupljanje mišljenja djece o pravu na participaciju provedeno je u suradnji s dr. Ivanom Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.U istraživanju je sudjelovalo ukupno 95-ero djece u dobi od 9 do 15 godina. Istraživanje je bilo participativno što se može vidjeti kroz metode prikupljanja, analize i prezentiranja rezultata. Tijekom planiranja, trajanja procesa i interpretacije rezultata, dječje iskustvo i razumijevanje vlastite participacije bilo je posebno istaknuto. Sva djeca s kojima se razgovaralo u fokus grupama istaknula su da je važno ili jako važno da djeca sudjeluju u donošenju odluka zajedno s odraslima. Djeca vjeruju da sama najbolje znaju koje su njihove potrebe i koji su to problemi s kojima se suočavaju. Nadalje, djeca izražavaju sumnju kada je riječ o ravnopravnosti u donošenju odluka koje se tiču djece.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ana Kola, voditeljica Dječjeg vijeća Opatija

Ana Kola, voditeljica Dječjeg vijeća Opatija, upoznala je sudionike Savjetovanja s Primjerima dječje participacije u svijetu. Tako se doznalo kako djeca iz Nikaragve samostalno potiču akcije čišćenja okoliša te kako Organizacija “Čuvajmo djecu” s Jamajke potiče djecu da sudjeluju u kreiranju aktivnosti za marginaliziranu djecu. Glasove filipinske djece o načinima ostvarenja ili kršenja njihovih prava odrasli su čuli putem fotografija, ilustracija, eseja i medija. Osim ovih primjera dječje participacije, Ana Kola je predstavila i iskustva djece iz Bangladeša, Pakistana, Nepala, New Delhija i Finske. Godine 1999. britanska organizacija „Čuvajmo djecu“ pokrenula je istraživački projekt s ciljem istraživanja nasilja nad djecom zatočenom u zatvorima i domovima državnih skloništa u Bangladešu i omogućila djeci da svojim riječima izraze probleme i predlože moguća rješenja. U Pakistanu su održane radionice s djevojčicama koje su zatim imale vodeću ulogu u promicanju dječjih prava. Nepalska djeca imaju vodeću ulogu u kreiranju programa Dječjih klubova koji im pružaju mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena dok se u Indiji u sklopu programa Leptiri djeca na ulici osnažuju kroz neformalnu edukaciju. U Finskoj, pak, postoje formalne strukture participacije: dječji parlamenti, vijeće mladih, forum mladih, školsko vijeće učenika, istraživanja, no djeca misle kako bi bilo najbolje da odrasli dolaze na mjesta gdje se djeca okupljaju te se informiraju što bi djeca željela promijeniti u Finskoj.

radionica_all1

Ljiljana Košak, DV Kutina, i Iskra Leš, DV Križ     Tea Jelača, DV Opatija

U drugome dijelu Savjetovanja održane su dvije paralelne radionice na temu Uloga odraslih i društvene zajednice u sudjelovanju djece podvodstvom Ane Kole iz Opatije i Snježane Romić , voditeljice Dječjeg vijeća Tuhelj. Sudionici radionica složili su se kako imaju puno vještina i kompetencija za rad s djecom poput objektivnosti, empatije, pedagoških vještina, kreativnosti, razumijevanja, osjetljivosti na društvene probleme i spremnost na suradnju s djecom, a željeli bi steći još bolje prezentacijske vještine i biti kreativniji. Istaknuli su potrebu za većim financijskim sredstvima i spremnost na suradnju s lokalnim vlastima te su se iskristalizirale početne ideje za rješavanje ovih problema.

radionica_all2

Snježana Romić, DV Tuhelj                   Smirna Turkalj, DV Varaždinske Toplice

Na radionicama se raspravljalo i o postojećim metodama u radu Dječjih vijeća, ali su se predlagale i neke novije, inovativnije metode poput postavljanja internetskih sadržaja Dječjih vijeća, otvaranje Facebook stranica i sl., snimanja filmova, smišljanja reklamnih sadržaja, organizacije inprovizacijskog kazališta, radionica stop-animacije i raznih drugih interaktivnih metoda rada s djecom.

Više o zaključcima radionica možete pronaći na ovoj poveznici.

Na kraju Savjetovanja provedena je evaluacija ovog događanja te je svim sudionicima uručena i literatura koja će im zasigurno pomoći da uvećaju svoje kompetencije za rad s djecom u, za sada, u 27 Dječjih gradskih i općinskih vijeća u 17 županija, u čiji rad je uključeno oko 400 djece od 9 do 15 godina.