Blog

ODRŽANO TEMATSKO GODIŠNJE SAVJETOVANJE DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U BOLNICI

KOORDINACIJSKI ODBOR AKCIJE  Za osmijeh djeteta u bolnici

kojeg čine predstavnici  Saveza društva Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara te predstavnici iz ministarstava zdravstva;  znanosti i obrazovanja;  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te uz logističku podršku Saveza društava Naša djeca Hrvatske održali su tematsko godišnje savjetovanje DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U BOLNICI 5. listopada 2017., u četvrtak, u 11.00 sati Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb.

 Program Savjetovanja je sadržavao: 

 11.00 – 11.15 – Otvaranje savjetovanja Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza  društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u bolnici

 11.15 – 11.30 – Pozdravna riječ domaćina – zamjenica sanacijskog ravnatelja, dr. Neda Striber

 11.30 – 11.45 – Djeca  s teškoćama u razvoju u bolnici – dr. sc. Irena Slaviček, mag. rehab. educ.

11.45 – 12.00 – Poremećaji iz autističnog spektra – pristup djetetu hospitaliziranom na  dječjem bolničkom odjelu – Ljubica Paradžik, dr.med.; Mia Antić, dr.med.;  doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 12.00 – 12.15 – Obilježja komunikacije djece s jezično-govornim poremećajima – doc. dr. sc.  Katarina Pavičić Dokoza, mag. logopedije

 12.15. – 12.30 – Emocionalni i ponašajni poremećaji u djece – pristup djetetu hospitaliziranom

na pedijatrijskom odjelu – doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.; Mia  Antić, dr.med.; Ljubica Paradžik, dr.med.

 12.30 – 12.45 – Specifičnosti u pristupu s djecom oštećena vida u bolnici – Andreja Moslavac, mag. rehab. educ.

 12.45 – 13.00 – Motorički govorni poremećaji i postupci kod djece s cerebralnom paralizom  Mirjana Ivkić, prof. logoped

 13.00 – 13.15 – PAUZA

13.15 – 13.30 – Djeca s oštećenjem sluha – izv. prof. dr. sc.  Adinda Dulčić

13.30 – 13.45 – Cerebralna paraliza i registar djece s cerebralnom paralizom – Dolores

 Petrović, dr.med., specijalist pedijatar-neuropedijatar

 13.45 – 14.00 – Dijete s višestrukim teškoćama u bolnici – cerebralna paraliza i intelektualna onesposobljenost – mr. sc. Snježana Bilać;  mr. Tatjana Puljiz

14.00 – 14.15 – Neurorizična djeca – dijagnostika i praćenje – Katarina Bošnjak Nađ, dr. med., specijalist pedijatar-neuropedijatar

 14.15 – 14.30 – Rehabilitacija neurorizične djece i terapijski pristup kod djece s cerebralnom paralizom – Mirna Tomašković, dr. med.

14.30 – 15.00 – Rasprava i zaključci

Hvala svim predavačima i izlagačima, posebno hvala voditeljici Savjetovanja, dr. sc. Ireni Slaviček. Možemo zaključiti da je ovogodišnje Savjetovanje bilo izuzetno uspješno, prisustvovalo je više od 100 sudionika koji su pratili i aktivno sudjelovali u završnoj raspravi. Na Savjetovanju je predstavljen  i novi priručnik sa stručnim tekstovima naziva “Djeca s teškoćama u razvoju” te je podijeljen svim sudionicima. Doneseni su brojni zaključci te je predložena  jedna od tema za iduća Savjetovanje, a to je Burnout sindrom ili sindrom profesionalnog sagorijevanja, sigurno smo da će će biti jednako uspješna, kao i ovogodišnja tema, vidimo se iduće godine.