Blog

ODRŽAVANJE 17. GODIŠNJEG SUSRETA DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

U okviru projekta “Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava” održava se sedamnaesti godišnji susret Dječjih foruma Hrvatske 11., 12.  i 13. travnja 2014. godine, u Selcu. Savez DND provodi projekt uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Trenutno u Hrvatskoj djeluje više od 70 Dječjih foruma, a godišnje kroz radionice i aktivnosti Dječjih foruma prođe više od 1 000 djece!