Blog

OPATIJA 2012 – SAVJETOVANJE ZA DUŽNOSNIKE IZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA

Od 29. lipnja do 1. srpnja U Hotelu Opatija u Opatiji održano je Savjetovanje za dužnosnike iz Društava Naša djeca u okviru Ljetne škole Saveza DND.

Na Savjetovanju je sudjelovalo 20 osoba iz 14 Društava Naša djeca Čakovec,  Donji Miholjac, Donja Stubica, Dubrovnik, Križ, Kutina, Opatija, Ravna Gora,  Slatina, Veliko Trgovišće, Vinkovci, Virje, Zabok i Stručne službe Saveza DND.
Prvog dana Savjetovanja predstavljen je plan i kalendar objave Natječaj za dodjelu sredstava Nacionalne zaklade, kao i primjeri iz prakse Društava Naša djeca čiju su projekti sufinancirani iz regionalnih zaklada.

opatija2                 

Sanja Bošnjak, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Aktualnu temu financiranja projekata sredstvima iz EU fondova i kako ideju uobličiti u projektnu prijavu, predstavila je gospođa Sanja Bošnjak, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Sudionici Savjetovanja informirani su i o novim oblicima financiranja i samofinanciranja udruga te su izneseni primjeri nekolicine udruga u Hrvatskoj koje su počele primjenjivati socijalno poduzetništvo kao novi oblik sufinanciranja.

Predstavljen je i Nacrt prijedloga Zakona organizacijama civilnog društva koja djeluju za opće dobro i Nacrt Nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za organizacije civilnog društva s preporukom da Savez DND i Društva Naša djeca steknu status organizacija za opće dobro te prate nacionalne dokumente i zakone koji omogućuju uvjete za što kvalitetniji i poticajniji rad udruga općenito.

opatija3

Radionice, skupni rad…

U radionici o ulozi Saveza u pružanju stručne i tehničke podrške Društvima Naša djeca, radeći u grupama, dati su prijedlozi kako Savez DND može još više pomagati i međusobno surađivati s Društvima Naša djeca na nekoliko područja djelovanja: međusobnoj suradnji Saveza i DND, osmišljavanju i provedbi zajedničkih aktivnosti, poticanju i koordiniranju u međunarodnoj suradnji, medijskoj promociji i prepoznatljivosti rada Društava Naša djeca  u javnosti, informacijama o načinima prikupljanja sredstava, edukaciji za pisanje EU projekata te djelovanja na području dječjih prava, dječje participacije i slobodnog vremena djece, kroz rad nacionalnih radnih tijela vezanih uz zaštitu i skrb djece.

Iznesene su teme o kvalitetnom administrativnom vođenju DND, potrebnim koracima u organizaciji akcija i aktivnosti kao i važnosti organiziranja volontera i rad s njima.

opatija4

Anica Takalić, predsjednica Nadzornog odbora Saveza DND-a Hrvatske

U okviru predavanja o računovodstvenom poslovanju Društava Naša djeca, koje je vodila gospođa Anica Takalić, predsjednica Nadzornog odbora Saveza DND dati su savjeti za vođenje računovodstva DND, knjigovodstvene dokumentacije, financijsko izvještavanje te obračunu plaća i naknada za osobe koje su angažirane na poslovima u udruzi.

Zadnji dan Savjetovanja, sudionici iz Društava Naša djeca predstavili su nove projekte i aktivnosti koje provode u svojim DND, s pregrštom novih ideja. Savez DND je najavio predstojeće aktivnosti za koje će sva DND dobiti tijekom ljetnih mjeseci i odmah početkom rujna smjernice za provedbu. Dječji tjedan će biti u znaku kampanje Vijeća Europe za aktivno starenje i međugeneracijsku solidarnost, a u tijeku je prikupljanje materijala iz Dječjih foruma i Dječjih vijeća za prigodnu publikaciju poruka i mišljenja djece za predstojeću međunarodnu konferenciju „Dijete u gradu“, koja će se od 26. – 28. rujna održati u Zagrebu.  opatija5                         Posjet DND Opatija i pozdrav djecjeg gradonacelnika grada Opatije

Osim radnog dijela, tijekom Savjetovanja organiziran je posjet u Društvo Naša djeca Opatija gdje su se sudionici mogli upoznati s aktivnostima jednog od najaktivnijih DND, vidjeti lijepo uređen prostor za radionice s djecom, defektološki i logopedski kabinet te se podružiti s dječjim gradonačelnikom Opatije i djecom-korisnicima programa DND.

opatija6

Zajednicko druzenje, razmjena ideja i iskustava

Večernje druženje je bilo namijenjeno razgovorima, razmjeni novih ideja te plesu uz zvukove sedamdesetih i osamdesetih.

Voditeljica Savjetovanja bila je prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza, a koordinatorice: Sanja Škorić i Snježana Krpes. Veliku pomoć u organizaciji cjelokupnog događaja pružili su članovi i volonteri iz Društva Naša djeca Opatija koji su se opet pokazali kao izvrsni domaćini te članovi i članice Izvršnog odbora koji su nastupali kao izlagači na teme.

Materijale sa Savjetovanja možete zatražiti u Savezu DND Hrvatske.

PROGRAM SAVJETOVANJA