Blog

OPREDIJELTE SE DA BUDETE “PRVAK PRAVA DJETETA”

Društvo “Naša djeca“ Opatija i Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske uputili su poziv kandidatima za Europski parlament da potpišu Manifest prava djeteta i tako postanu “Prvaci prava djeteta”,  što je već potpisalo 100 kandidata koji dolaze iz Austrije, Belgije, Cipra, Danske, Estonije, Francuske, Finske, Irske, Italije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Malte, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Švedske i Velike Britanije. Manifest prava djeteta naglašava što sve budući članovi Europskog parlamenta mogu učiniti za djecu u svojoj zemlji, Europi i svijetu.

Stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma Europski parlament postao je snažan su-zakonodavac te ima odlučujuću ulogu u oblikovanju europskih politika i zakonodavstava. Glasovanje na europskim izborima je prilika svakog građana da utječe na oblikovanje Parlamenta i na odluke koje se donose tijekom petogodišnjeg mandata.

Svih 28 država članica Europske unije prihvatilo je Konvenciju UN-a o pravima djeteta; Lisabonski sporazum, koji promiče prava djece kao izričit cilj unutarnjih i vanjskih poslova Europske unije, te Povelju Europske unije o temeljnim pravima, koja zahtijeva da najbolji interesi djeteta budu od primarnog značaja u svim aktivnostima Europske unije. Sada je vrijeme za prijenos ovih obveza u konkretne rezultate za djecu. Djeca su neproporcionalno pogođena gospodarskom krizom, siromaštvom te izvanrednim i ratnim stanjima. Oko 600 milijuna djece diljem svijeta živi u siromaštvu, i to jedno od četvero djece unutar Europske unije. U samo godinu dana broj djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti porastao je za pola milijuna u Europskoj uniji. Do 2050. gotovo 70% djece svijeta živjet će u siromašnim i nestabilnim zemljama. U svijetu obilja trinaestero djece mlađe od pet godina još uvijek umire svake minute od uzroka koji se mogu spriječiti. Izgradnja uključujućeg, stabilnog, demokratskog i prosperitetnog društva započinje uvažavanjem prava djece i ulaganjem u njihovu budućnost, navodi se u Manifestu prava djeteta.

Kao što je navedeno u prilogu Manifest prava djeteta, kojeg je zajednički izradilo četrnaest međunarodnih organizacija usmjerenih na djecu i mlade, sljedeći saziv Europskog parlamenta mora imati institucionalni kapacitet da bi stao u obranu interesa djece u svakom aspektu svog rada i osigurati da institucije Europske unije provode svoje zakonske obveze.

Zastupnici kandidati koji su do sada potpisali Manifest prava djeteta su: Branka Štajner, Danko Kobali,  Andrea Feldman), Vladimir Kinđerski i Petar A. Vrdoljak