Blog

OSNOVAN „KLUB DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA“ PRI DND SISAK

Dana 15. svibnja 2013. na inicijativu roditelja djece oboljele od dijabetesa pri DND Sisak osnovan je „Klub djece oboljele od dijabetesa.“ Cilj okupljanja djece pri Klubu je podizanje svijesti o potrebama djece oboljele od dijabetesa koja pripadaju skupini djece s kroničnim bolestima. Aktivnosti Kluba namijenjene su djeci s diabetesom tipa 1 i njihovim roditeljima uz mogućnosti informiranja javnosti (informiranje roditelja kod čije djece je uspostavljena dijagnoza, informiranje stručnih djelatnika i suradnika o potrebama, načinu rada i pomoći pri uspostavi kontrole zdravstvenog stanja i prehrambenih navika kod djece s tom dijagnozom).

Voditelji Kluba su volonteri DND Sisak:

– aktivnosti s djecom vode: Željka Blažević, ms., te Bojan Iličić, mag. prim.edu.

– aktivnosti s roditeljima vode: Anica Persoglia-Petrac, dr. med. spec. pedijatar i Ljerka Burzić, prof. psihologije.

Aktivnosti će se odvijati pri OŠ Galdovo u Sisku, a u tijeku je priprema za aktivnosti i kampanju za djecu sa diabetesom tipa 1 koja je planirana za rujan 2013. godine.

Predsjednica DND Sisak: Renata Fridrih, prof. defektolog – logoped.