Blog

OSNOVANO DJEČJE VIJEĆE GRADA KARLOVCA

Gradsko vijeće grada Karlovca je na 33. Sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Karlovca čije je predstavljanje održano u petak, 10. ožujka 2017. u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Prezentaciju su održale Jasmina Rendulić i Katarina Ratkaj, voditeljice Dječjeg gradskog vijeća. Predstavnicima Vijeća učenika karlovačkih osnovnih škola i njihovim voditeljima pobliže su predstavljeni ciljevi i djelokrug rada Dječjeg gradskog vijeća, način na koji će se vijeće oformiti i funkcionirati te mogućnosti pristupanja. Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća donio je Grad Karlovac, dok će vijeće djelovati pod vodstvom educiranih volontera Društva naša djeca Karlovac.

Dječja vijeća djeluju u cilju boljeg ostvarivanja prava djece u određenoj lokalnoj zajednici. Trenutno u Hrvatskoj djeluje 39 Dječjih gradskih/općinskih vijeća u kojima se godišnje okuplja više od 400 djece u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim. Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za iste.

Učenici OŠ Turanj, Banija, Grabrik, Dubovac, Braća Seljan, Mahično, Dragojle Jarnević i Rečica pozorno su slušali i postavljali pitanja, sudjelovali u interakciji s voditeljicama, na temelju čega zaključujemo da će Karlovac uskoro imati jake snage dječjih predstavnika i mnogo suverenih ”malih vijećnika” koji će se zalagati za kvalitetniji život djece u gradu.

Foto: Igor Čepurkovski