Blog

PETICIJA ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

Društvo „Naša djeca“ Opatija, član Child Right Connect mreže, u suradnji sa Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske, a u okviru projekta „Borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti za dječja prava“ uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, poziva sve da podrže kampanju: „UP – univerzalno promicanje prava djeteta“ zajedno s organizacijama i ljudima iz cijelog svijeta. Želja nam je potaknuti što više prijatelja djece da potpiše peticiju još danas na web stranici: www.upchildrights.org.

Svakoga dana djeci su uskraćena osnovna prava kao što su obrazovanje, zdravlje i sigurnost. Pozivamo na promjenu. Potpiši peticiju kojom ćeš ukazati svojoj Vladi da učini djecu prioritetom. Danas je tvoja zadnja prilika da to učiniš!

Zajedno s organizacijama i ljudima širom svijeta, univerzalno promičemo prava djeteta!

Informirajte se dodatno o svojim pravima i saznajte više o novom sporazumu, Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbe – skraćeno OP3 CRC.

Hvala na podršci.

S poštovanjem,

Društvo „Naša djeca“ Opatija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske