Poruka djece odraslima

Poruka djece odraslima je tradicionalna akcija Saveza DND kojom se djeca u dobi od 3 do 15 godina potiču da iznesu vlastite misli, želje i poruke odraslima (roditeljima, nastavnicima, gradonačelnicima/načelnicima, političarima, državnicima) o svijetu koji ih okružuje. Akciju provode Društva Naša djeca u gradovima i općinama, a Savez DND prikuplja i objavljuje originalne dječje poruke i crteže u zborniku „Poruke djece odraslima“.

Tijekom više od 20 godina trajanja akcije prikupljeno je više od 10.000 dječjih poruka ili zrnaca dječje mudrosti, objavljenih u 18 zbornika, a od kojih izdvajamo neke koji će vas razveseliti, zadiviti i (nadamo se) navesti na razmišljanje.

Poruke koje su vas dotakle i ganule, slobodno podijelite na društvenim mrežama.  :-)