Blog

PORUKE DJECE ODRASLIMA 2014.

“Želim poručiti odraslima da uče djecu najvećim vrijednostima, a to su:

život, ljubav i poštenje”. (Stipe, 2. r., Zadar)

Pozivamo vas da se zajedno s odgojno-obrazovnih ustanovama u vašim gradovima i općinama uključite u tradicionalnu akciju Saveza društava Naša djeca Hrvatske pod nazivom „Poruke djece odraslima“.  

Kao i dosad ovu aktivnost možete organizirati tijekom predstojećeg Dječjeg tjedna (6.-12. listopada) ili tijekom rujna i listopada ove godine. Izbor najoriginalnijih dječjih poruka i crteža, lijepo vas molimo, da pošaljete do 31. listopada na adresu:

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Amruševa 10/IV

10 000 Zagreb

(Poruke djece odraslima 2014.)

Novost je da se poruke mogu zabilježiti i putem interneta na mrežnim stranicama NIVEA (www.nivea.hr). NIVEA je u suradnji sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske pokrenula veliki humanitarni projekt „NIVEA – Neka odrastanje bude dječja igra“ kojim će se Društvima Naša djeca pomoći u stvaranju boljih uvjeta u prostorima u kojima provode organizirane, kreativne, kulturne i sportske programe za djecu i mlade. Dio projekta je i tradicionalna akcija Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Društava Naša djeca „Poruke djece odraslima“.

Više informacija o akciji,te upute kako se uključiti možete preuzeti ovdje.