Blog

POTPISAN SPORAZUM O PODRŠCI I PARTNERSTVU NA PROVEDBI PROJEKTA “PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA – PRIJATELJ DJECE”

U sjedištu Primorsko-goranske županije zamjenica župana Marina Medarić i predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske Aida Salihagić Kadić potpisale su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta “Primorsko-goranska županija – prijatelj djece”. Pjesmom “Crikvenice moja”, u svečano potpisivanje prisutne su uvele članice Dječjeg foruma “Ventula” koji djeluje pri Društvu Naša djeca Grada Crikvenice.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je 27. listopada 2016. godine donijela Odluku o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta “Primorsko-goranska županija – prijatelj djece”. U listopadu 2016. godine prihvaćeni su i potpisani prvi Sporazumi o podršci i partnerstvu na provedbi projekta “Županija – prijatelj djece” i same županije. Dosad su se u projekt uključile Virovitičko-podravska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka te Primorsko-goranska županija.

Uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt “Županija-prijatelj djece” zasigurno će biti motivirajuće za sve lokalne zajednice u Županiji da što brže i potpunije ostvaruju prava djeteta navedenih u Konvenciji UN-a za prava djeteta.

Primorsko-goranska županija jedna je od najaktivnijih županija po broju uključenih gradova i općina u akciju “Gradovi i općine-prijatelji djece”, kao i po dobitnicima prestižnog naziva grad/općina-prijatelj djece. Trenutno je 19 lokalnih jedinica na području Županije uključeno u Akciju, a njih 13 nose prestižan naziv grad/općina-prijatelj djece (gradovi: Crikvenica, Čabar, Delnice, Mali Lošinj, Opatija, Rijeka, Vrbovsko; općine: Brod Moravice, Fužine, Lovran, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad).

Zamjenica župana Marina Medarić zahvalila se na povjerenju koje je dobila Primorsko-goranska županija, koja ovim potpisom pristupa pripremanju postajanja županije Prijatelja djece. “Time se obavezujemo da ćemo provoditi niz mjera i aktivnosti koje će omogućiti našoj djeci sretno odrastanje i pomoć u odgoju, obrazovanju, socijali, kulturi i sportu te svemu drugome što im mi kao zajednica možemo pružiti. Zadovoljstvo mi je reći da mi niz tih mjera već duži niz godina provodimo kroz razne programe u kojima vodimo brigu o djeci od rođenje pa do starijih uzrasta, a programi se financiraju iz sredstava proračuna Primorsko-goranske županije. Protekle četiri godine pomažemo našim općinama i gradovima kroz financiranja iz proračuna te im zapravo pomažemo da se priključe projektu  “Gradovi i općine-prijatelji djece”. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Županija na Skupštini donijela odluku o pristupanju projektu “Primorsko-goranska županija – prijatelj djece”, rekla je zamjenica Medarić.

Predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske Aida Salihagić Kadić istaknula je kako Savez provodi akciju na nacionalnoj razini dok u gradovima i općinama postoje lokalni koordinacijski odbori. “U ovom trenutku u akciji sudjeluje 111 gradova i općina a imamo 60 gradova i općina prestižnog naziva “Prijatelja djece”. U tim sredinama učinjeni su značajni pomaci u promicanju i poštivanju dječjih prava te stvaranju sigurnog zdravog poticajnog okružja za razvoj djece. Naša akcija je po programu svrstana među najbolje u Europi i svi možemo biti ponosni na to. Projekt “Županija – prijatelj djece” pokrenuli smo i aktivno se odvija u okviru akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”, s ciljem da na još jednu višu razinu postavimo priču o stvaranju zajednica po mjeri djece. To nam je velik iskorak jer ćemo dobiti više sudionika u samoj akciji, a po tome smo jedinstveni u Europi. Sretni smo što se Primorsko-goranska županija pridružila i nadamo se da ćete što prije doći do prestižnog statusa”, rekla je Salihagić Kadić.

Pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Dragica Marač istaknula je zadovoljstvo što je Primorsko-goranska županija  prije tri godine donijela program pod nazivom “Županije – prijatelj djece”, čime su se u okviru proračuna dobili direktna financijska sredstva koja su se koristila upravo na način da se i regionalna samouprava iskoordinira s jedinicama lokalne samouprave, i da promiče i potiče aktivnosti koje doprinose kvalitetnijem položaju djece i stvaranju okružja po njihovoj mjeri.

“Drago mi je što je naša Županija to prepoznala, ne samo iz razloga što smo i tada bili županija koja je imala najviše jedinica lokalne samouprave koje su imale taj prestižni status, ali upravo činjenica da je Županija na neki način to koordinirala i potpomogla i financijski, došlo je do rezultata koji je vrlo lako i lijepo mjerljiv. Do trenutka kad je Županija donijela tu odluku bilo je osam JLS sa statusom ‘Grad ili Općina – prijatelj djece’, a od 2014.-2016. godine još ih je pet dobilo taj status. Takav pomak samo pokazuje koliko je bitno da su JLS i JRS međusobno koordinirane i da zajedno s nacionalnom razinom djeluju u istom smjeru”, rekla je Marač.

UO za socijalnu politiku i mlade kroz programe namijenjene djeci na godišnjoj razini financira s milijun kuna nove programe namijenjene djeci čime Županija pokazuje važnost položaja djeteta u našem društvu.

Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece” 1999. godine pokrenule su i vode dvije udruge: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Na lokalnoj razini Akciju vode koordinacijski odbori. Pokrovitelj Akcije je Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Trenutno u akciji sudjeluje 111 gradova i općina – prijatelja djece, a njih 60 dostiglo je  status grad/općina – prijatelj djece.

Potpisivanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta “Primorsko-goranska županija – prijatelj djece sudjelovali su, voditeljica Kabineta župana Ermina Duraj, dopredsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske i voditeljica radne skupine za izradu kriterija projekta “Županija – prijatelj djece” Sonja Borovčak, član Središnjeg koordinacijskog odbora Josip Grgurić, voditeljica Zbora Crikveničke forumašice Irena Krmpotić, ravnateljica OŠ Tvonka Cara iz Crikvenice Desiree Pečaver te Zbor Crikveničke forumašice i vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i predstavnici Društva Naša djeca Opatija.