Blog

POTPISAN TROGODIŠNJI UGOVOR MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH S DND SISAK ZA ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA

Dana 20. lipnja 2014. održano je potpisivanje novog ciklusa trogodišnjih ugovora za širenje mreže socijalnih usluga. Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je novi trogodišnji program u periodu od 2014. do 2017. Društvu Naša djeca Sisak pod nazivom „Uloga obučenog psa u radu sa zlostavljanom i/ili zanemarenom djecom, te djecom rizičnom za zlostavljanje (djeca s teškoćama u razvoju i/ili posebnim potrebama i kronično bolesna djeca) za koji je odobren iznos od 150.000,00 kn za prvu godinu provedbe projekta. Potpisivanju je nazočila predsjednica Društva Naša djeca Sisak Renata Fridrih, prof. defektolog- logoped.

sisak-ugovor2

Ministrica Milanka Opačić naglasila je kako su za financiranje 133 programa ove godine planirana sredstva od 30 milijuna i 250 tisuća kuna. Od toga se 91 program odnosi na udruge osoba s invaliditetom, a 42 programa na udruge koje se bave socijalno humanitarnom djelatnošću. Programi će se financirati u okviru rapoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u razdoblju do 2017. godine. Ministarstvo socijalne politike i mladih ovim nastavlja proces započet 2010. i 2011. godine vezan uz programsku i financijsku potporu udrugama civilnog društva u području socijalne skrbi, a u odnosu na prošlo razdoblje ove je godine povećan i broj programa i sredstva. Dio sredstava za provedbu programa osiguran je iz proračuna, dok je drugi dio prikupljen iz sredstava Hrvatske lutrije. U okviru financiranja trogodišnjih programa Ministarstvo je suradnju s organizacijama civilnog društva podiglo na višu razinu, s krajnjim ciljem ravnopravnijeg uključivanja udruga u sustav socijalne skrbi.

sisak-ugovor3

S područja grada Siska odobren je program za udrugu Društvo Naša djeca Sisak koja provodi jedan od iznimno zahtjevnih programa, jedini takav u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Područje koje obuhvaća svojim sadržajem jest socijalno ranjiva skupina djece: zlostavljana i zanemarena djeca, djeca s teškoćama u razvoju, kronično bolesna djeca i djeca s posebnim potrebama. Posebnost ovog projekta je u tome što svojim aktivnostima može osigurati ovu vrstu pomoći u sustavu socijalne politike, zdravlja, odgoja i obrazovanja, pravosuđa. Inovativnost kako za Hrvatsku tako i za Uniju jest u visokim zahtjevima i potrebi stručnih kompetencija voditelja programa prema smjernicama iz Sjedinjenih Američkih Država. Projekt od početka provedbe do konačne realizacije u sustavima iziskuje značajna materijalna ulaganja iz više različitih izvora financiranja putem različitih javnih natječaja u Republici Hrvatskoj. Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija su partneri u ovom projektu čime se iskazuje senzibilitet društvene sredine za probleme socijalno osjetljivih i ranjivih skupina djece.

Renata Fridrih, prof. defektolog- logoped

Predsjednica DND Sisak