Blog

POZIV NA 7. MEĐUNARODNU KONFERENCIJU „DIJETE U GRADU“

Obavještavamo sve gradove i općine, koji sudjeluju u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“, ustanove i institucije te stručnu javnost na području dječjih prava da će se nakon uspješne konferencije u Zagrebu (2012.),  od 29. rujna do 1. listopada 2014. u danskom gradu Odense održati  7. po redu međunarodna konferencije „Dijete u gradu“ u organizaciji Europske mreže gradova prijatelja djece (European Network of Child Friendly Cities) i Europske zaklade „Dijete u gradu“ (Child in the City Foundation).

Teme Konferencije u Odense jesu:

Sudjelovanje, uključivanje i suradnja – pogotovo one djece i mladih koji trebaju podršku. Kako se mogu izgraditi mostovi između djece, roditelja i stručnjaka za stvaranje usluga koje će više uključivati i bolju komunikaciju djece i mladih s urbanim okružjem.

– Dobrobit djece i učinci recesije – koji su učinci gospodarske recesije na dječja prava, zdravlje, životne šanse i kako u vremenima gospodarske recesije odlučivati o prioritetima javne potrošnje i ulaganja u djecu.

– Igra, mobilnost i dječja kultura – kako možemo najbolje odgovoriti odredbama Odbora UN-a o pravu djeteta na igru, rekreaciju i kulturni život djece? Kako se lokalne vlasti mogu boriti protiv komercijalizacije koja je prisutna u dječjem životu, promovirajući veću mobilnost djece, stvarajući i osmišljavajući mogućnosti za kreativno-fizičke aktivnosti i pristup djetetu svijetu prirode.

Za vrijeme trajanja Konferencije sudionici će imati mogućnost posjetiti i obići igrališta, škole, dnevne centre  za djecu i mlade.

Rok za prijavu sažetka teme na engleskom jeziku je 31. siječanj 2014.

Prijave se vrše izravno kod organizatora na stranici: www.childinthecity.com

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 460 EUR-a (do 16. svibnja 2014.) odnosno 660 EUR-a nakon tog datuma.

Više informacija o registraciji, temama, mogućnostima smještaja i pratećim sadržajima možete potražiti na www.childinthecity.com

Konferencija Child in the City/Dijete u gradu je nadahnjujući europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini. Do sada je održano šest konferencija Child in the City/Dijete u gradu, i to u Brugesu, Londonu, Stuttgartu, Rotterdamu, Firenci i Zagrebu. Sudjelovanje na konferenciji Child in the City/Dijete u gradu je izvrsna mogućnost da iznesete i podijelite svoja dugogodišnja iskustva i kvalitetne inicijative na razini gradova i općina, nadležnih tijela i organizacija civilnog društva koje provodite na području zaštite dječjih prava i provedbi nacionalnih i lokalnih planova i strategija za djecu.

Vjerujemo je konferencija u Danskoj prostor za nove ideje i prezentaciju dostignuća hrvatske akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Europi i svijetu.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“