Blog

POZIV NA NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2014.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ poziva sve sudionike akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ da nastave s uspješnom i vrijednom tradicijom u okviru ove akcije, a to je organiziranje i vrjednovanje originalnih i novih akcija i aktivnosti  za djecu koje ste proveli ili ćete još provesti u svojim lokalnim zajednicama tijekom ove godine.

Ovdje možete preuzeti kriterije Natječaja za Naj-akciju 2014., a ovdje Prijavni obrazac za opis Naj-akcije.

O NAJ-AKCIJI: Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Nakon provedene akcije, G/O dostavlja njezin opis i rezultate Središnjem koordinacijskom odboru koji će imenovati posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje  pristiglih akcija. Na osnovu rada Povjerenstva, Središnji KO će dodijeliti javno društveno priznanje u obliku posebne Povelje ili Pohvaleza najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu. Dobivanje Povelje/Pohvale donosi i dodatnu vrijednost pri konačnom ocjenjivanju za dodjelu prestižne natpisne ploče da je dotični grad/općina – prijatelj djece ili za očuvanje već dobivenog statusa „prijatelj djece“.

10 GODINA NAJ-AKCIJA: Koliko su gradovi i općine prihvatili ovu aktivnost, a ideja o provedbi naj-akcije ostvarila svoje rezultate pokazuju sljedeći podaci. Od 2004. godine, kada se započelo s Naj-akcijama, gradovi i općine prijavili su ukupno 274  Naj-akcija koje su uljepšale i poboljšale život djece u lokalnim zajednicama te je dodijeljeno 116 Povelja i 158 Pohvala. 

Kriteriji za provedbu Naj-akcije

  • zajedničko sudjelovanje odraslih za djecu i aktivna participacija djece u Naj-akciji
  • to treba biti neka posebna/originalna, nova, različita od dotadašnjih postojećih akcija/aktivnosti za djecu,
  • da je namijenjena svoj djeci, ili što većem broju djece, ili s opravdanim razlogom samo određenoj skupini djece: prema dobi, prema ugroženosti, ili prema posebnim potrebama djece,
  • da ima visoku kvalitetu sadržaja i načina izvedbe,
  • da prepoznaje i udovoljava aktualne ili specifične potrebe ili probleme djece u gradu/općini,
  • nešto što bitno poboljšava uvjete i način života djece u toj životnoj sredini,
  • poželjno je da se odabrana akcija/aktivnost može kao ideja i ostvarenje ubuduće primjenjivati/provoditi i u drugim gradovima/općinama.
  • povodom Europske godine usklađivanja obiteljskog i radnog života pozivamo Vas da prijavljujte i Naj-akcije koje ste upriličili povodom te godine

 VAŽNO! PRAVILA ZA BROJ PRIJAVLJENIH NAJ-AKCIJA:

–          Općine i gradovi do 50 000 stanovnika – 1 akcija

–          Gradovi od 50 001 – 100 000 stanovnika – do 2 akcije

–          Veliki gradovi iznad 100 000 stanovnika – do 3 akcije           

Gradovi/Općine koji prijave veći broj Naj-akcija od propisanih, bit će diskvalificirani u postupku procjenjivanja za sve Naj-akcije. !!! 

Prijedlog/e „Naj – akcije/a 2014.“ za dotičan grad/općinu sa svim prilozima (fotografije, DVD, isječci iz novina i sl.), molimo Vas da dostavite na priloženom obrascu za prijavu najkasnije do 15. listopada 2014. Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, sa sjedištem u Savezu DND, Amruševa 10/IV, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Naj-akciju 2014.“

Ukoliko prijavljujete dvije ili tri akcije, svaka mora biti na svojem prijavnom obrascu s pratećom dokumentacijom i prilozima. 

Prosudbena komisija će ocijeniti zaprimljene Naj-akcije te dati svoje prijedloge za vrstu priznanja, a proglašenje dobitnika i uručivanje Povelja/Pohvala će biti na godišnjem savjetovanju  gradova i općina sudionika Akcije u Zagrebu, u studenom mjesecu, povodom obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta. Poziv za Savjetovanje dostavit će se svima G/O koji sudjeluju u akciji G/O – prijatelji djece.

Hvala vam što već 10 godina uljepšavate život djece u svojim sredinama!