Blog

POZIV – NATJEČAJ ZA NAGRADU GRIGOR VITEZ ZA 2015. IZDAVAČIMA, DRUŠTVIMA, UDRUGAMA I AUTORIMA/CAMA

Savez društava Naša djeca Hrvatske, osnivač i organizator Nagrade Grigor Vitez i ove godine otvorio koji će biti otvoren od 20. studenoga do 31. prosinca 2015. Poziv objavljujemo i na web i Facebook stranici Saveza DND Hrvatske: www.savez-dnd.hr  (pod naslovom: Natječaj za Nagradu Grigor Vitez 2015.)

Nagrada Grigor Vitez dodjeljuje se najoriginalnijim umjetničkim i odgojnim knjigama za djecu, i to:

  1. Književniku/ici za najuspješnije književno djelo za djecu
  2. Ilustratoru/ici za najuspješnije ilustracije u knjigama za djecu

Prijedlog za Nagradu mogu dati: izdavačke kuće, udruge i društva književnika i likovnih umjetnika, obrazovne i kulturne institucije i organizacije, Društva Naša djeca, ogranci Matice hrvatske te sami autori/ice.

U obzir za prijavu na Poziv dolaze djela autora/ica koji/e žive i stvaraju u Hrvatskoj, pisana hrvatskim jezikom i jezicima narodnosti u Hrvatskoj te objavljena u ovoj kalendarskoj godini – 2015. godini (ona izdanja koja imaju u svojem impresumu podatke o Prvom izdanju).

Uz kraći pismeni prijedlog naslova i autora potrebno je dostaviti i po 7 primjeraka svake predložene knjige ili slikovnice koju želite kandidirati za Nagradu.

Knjige možete predložiti u jednoj od tri kategorije, a isti naslov može se kandidirati i za tekst i ilustraciju. Molimo Vas da u pismenoj prijavnici koju samostalno oblikujete naznačite vrstu kategorije u kojoj predlažete naslov:

  1. a) za književni tekst,
  2. b) za ilustracije,
  3. c) za tekst i ilustracije.

Pismeni prijedlog s kontaktima predlagača i s primjercima knjiga možete poslati ili dostaviti na adresu:

SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE

Amruševa 10/IV kat

10000 Z a g r e b

s naznakom za Nagradu „Grigor Vitez 2015.“

Rok za prijeve i slanje primjeraka knjiga je do četvrtka 31. prosinca 2015. godine, svakim radnim danom od 8.30 do 16.30 sati.

Svečanost dodjele Nagrade za 2015. godinu bit će početkom ožujka 2016. godine.

Sve detaljnije informacije o načinima prijave i Nagradi, možete dobiti u Savezu DND Hrvatske, telefoni: 01/49 22 959 i 49 22 957 ili na e-mail: info@savez-dnd.hr (kontakt osoba: Snježana Krpes)

Ovdje možete preuzeti poziv na natječaj s popratnim dokumentima u pdf formatu.