Blog

PREDSTAVLJANJE AKCIJE „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“ U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

U Sisku, 24. svibnja 2016. godine, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, održano je savjetovanje „Uključivanje u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ kao potpora projektu Županija- prijatelj djece“. Savjetovanje je namijenjeno gradovima i općinama s područja Županije koji se žele uključiti u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“.

Skup je okupio predstavnike Sisačko-moslavačke županije i predstavnike Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, sjedišta akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“, te predstavnike gradova – prijatelja djece s područja Županije, Kutine, Petrinje i Siska koji su predstavili svoja iskustva iz akcije te primjere dobre prakse koje je Akcija potakla u njihovim sredinama.

Gđa Snježana Krpes, prof., tajnica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i dugogodišnja tajnica akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ predstavila je Akciju, programske kriterije koje gradovi i općine trebaju zadovoljiti prije stjecanje počasnog naslova Prijatelja djece i aktivnosti za djecu i s djecom koje sudionici akcije provode u svojim sredinama. Osim akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ predstavljen je i projekt Županije – prijatelji djece kao jedna od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u okviru istoimene Akcije. Cilj projekta je podržati napore gradova i općina u poboljšanju skrbi za djecu te promicanje dobrobiti djece i na regionalnoj razini. Do sada se u projekt uključilo 10 županija (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Zagrebačka županija), a dvije već nose počasni naziv Prijatelja djece (Krapinsko-zagorska i Primorsko-goranska županija).

Sisačko-moslavačka županija podržavanjem uključivanja gradova i općina u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i sama će nastojati dostići status prijatelja djece jer je već odavno odlučila staviti naglasak na sretno djetinjstvo u središte svojih kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, demografskih i drugih radnji i društvenih politika, poštujući načelo jednakih mogućnosti za svu djecu.

Akcija „Gradovi i općine-prijatelji djece“ u 19 godina provedbe doprinijela je boljem životu djece u gradovima i općinama Hrvatske na način da je potakla uređenje i opremanje brojnih objekata za djecu i dječjih igrališta u gradovima i općinama. Usto je potpomogla osnivanje i rad Dječjih gradskih i općinskih vijeća u kojima predstavnici djece mogu, na svoj način i u skladu sa svojom zrelošću i dobi iznositi svoja mišljenja, komentare, prijedloge i slično gradonačelniku/načelniku i vijećnicima o tome što oni misle i kako vide svoje lokalne zajednice u kojima žive, i to o onim pitanjima koja su djeci važna. Zahvaljujući ovoj akciji, može se vidjeti i trend kod gradova i općina da sredstva koja izdvajaju za djecu ne padaju već rastu tijekom godina, a sudionici akcije svake godine na razini grada/općine osmisle i provedu najmanje jednu novu akciju (tzv. Naj-akciju) kojom se određenoj skupini djece ili većoj skupini uljepša neki segment života (provedeno više od 700 Naj-akcija). Jedan od važnih učinaka koji ima akcija „Gradovi i općine-prijatelji djece“ na brojne lokalne zajednice gdje se ona provodi je u tome što je unutar lokalnih vlasti i različitih političkih opcija donijela presedan oko pitanja kada je riječ o djeci i mladima i poboljšanju njihovih uvjeta za život. S druge strane akcija, rad lokalnih koordinacijskih odbora Akcije na terenu, postaje vidljiviji, međusektorski se povezuju i okupljaju oko nekih aktivnosti za djecu te sudjeluju u izradi akcijskih planova i strategija za djecu, provode ih i prate, te na taj način doprinose novim akcijama na dobrobit djece.