Blog

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I EDUKACIJA VODITELJA/ICA DV ZA IZRADU ALTERNATIVNOG IZVJEŠTAJA

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I EDUKACIJA VODITELJA/ICA DJEČJIH VIJEĆA ZA IZRADU
„ALTERNATIVNOG IZVJEŠTAJA DJECE IZ DJEČJIH VIJEĆA O KONVENCIJI UN-a O PRAVIMA DJETETA”

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku pozivaju voditelje/ice Dječjih vijeća da se prijave na predstavljanje projekta i poludnevnu edukaciju za pripremu i izradu „Alternativnog izvještaja o Konvenciji UN-a o pravima djeteta djece iz Dječjih vijeća“.Predstavljanje projekta i edukacija će se održati u petak, 23. rujna 2011. godine, s početkom od 11,00 sati u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku, Radnička cesta 41/7 u Zagrebu. Prijaviti se možete do utorka 20. rujna, a sve potrebne informacije o edukaciji i uvjetima prijava možete dobiti u Savezu DND Hrvatske i u Pozivnom pismu. U želji da vi osobno kao voditelji/ice Dječjih vijeća i djeca iz vaših Dječjih vijeća budete aktivnim sudionikom u izradi „Alternativnog izvještaja djece“, koje će se priložiti uz službeni izvještaj Republike Hrvatske Odboru za prava djeteta UN-a, očekujemo Vaše sudjelovanje.

Prijavnica

Poziv

Savez društava Naša djeca Hrvatske
Ured UNICEF-a za Hrvatsku