Blog

PREDSTAVLJENA UNICEF-ova STUDIJA O PARTICIPACIJI DJECE U HRVATSKOJ

UNICEF je predstavio studiju „Poštujmo, uključimo, uvažimo: Analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj“ te pozvao sve koji rade s djecom i za djecu da ih u većoj mjeri uključuju u odluke koje ih se tiču.  Naime, studija pokazuje da je sudjelovanje djece u odlučivanju u Hrvatskoj dobro zakonski normirano, ali nedovoljno prisutno u praksi i ne poučava se na studijima koji pripremaju stručnjake za rad s djecom.  Iako se djecu sve više formalno uključuje u procese kreiranja javnih politika relevantnih za djecu, potrebno je uvesti mehanizme praćenja kako i u kojoj mjeri, posebno najranjivije skupine djece, sudjeluju u tim procesima.

Prvom sveobuhvatnom analizom participacije djece u Republici Hrvatskoj na širokom uzorku od 23 različita zakona, 40 znanstvenih istraživanja, 47 studijskih programa i 8 primjera prakse dječje participacije, studija donosi širok pregled načina na koji se nastoji uvažiti mišljenje svakog djeteta u obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu i socijalnoj skrbi.

Uz djecu, o važnosti uključivanja svih skupina djece u odlučivanje govorili su Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu,  Nada Zrinušić, pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te voditeljica autorskog tima Ivana Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Primjere participacije osobno su predstavili djeca i mladi iz Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu te Društva „Naša djeca“ Opatija.

„Najbolje odluke vezane uz djecu one su koje donosimo zajedno s djecom.Odrasli imaju životno iskustvo, ali djeca su eksperti za djetinjstvo današnjice. Zato je iznimno važno da stvaramo okružje u kojem će odrasli i djeca zajedno promišljati o temama koje su važne za djecu. Pravo djeteta na sudjelovanje u odlukama koje ga se tiču zajamčeno je nacionalnim zakonodavstvom, ali je do pune realizacije tog prava još dalek put, posebno kada govorimo o najranjivijim skupinama djece“ – istaknula je Valentina Otmačić.

Studija predstavlja dječju participaciju iz kuta svih, a osobito ranjivih skupina djece, kroz primjere iz prakse Udruge Igra, Udruge Krijesnica i Malog domaPreporuke proizašle iz ove analize poslužit će kao početna točka za podizanje svijesti o važnosti dječje participacije, stvaranje platforme za razmjenu znanja i dobrih praksi te razvoj modela za uključivanje djece u stvaranje naše sadašnjosti i budućnosti.

Analizu stanja dječje participacije u Hrvatskoj možete preuzeti ovdje.

Izvor: Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.

Fotografija: M. Knežević Barišić.