Blog

PREDSTAVNICA SAVEZA DND SUDJELOVALA NA GENERALNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE EUROCHILD U BRUXELLES-u

Gospođa Zrinka Ferenčina, članica Nadzornog odbora Saveza DND Hrvatske, sudjelovala je na Generalnoj skupštini organizacije EUROCHILD u Bruxelles-u od 17.-18. lipnja 2009.
EUROCHILD je europska mreža organizacija usmjerena na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, a svoje aktivnosti zasniva na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta. Savez DND član je te mreže od početka 2009. godine.

Tematski dio prvog dana rada Skupštine bio je podijeljen u četiri skupine:

1.        Skrb i izobrazba djece u ranim godinama

2.        Djeca bez roditeljske skrbi

3.        Podrška roditeljima i obitelji

4.        Participacija djece

U  skupini koja se bavila participacijom djece predstavnici različitih organizacija za djecu prezentirali su primjere dječje participacije u svojoj zemlji kao i svoj rad s djecom. Svi sudionici smatraju kako djeca trebaju imati pravo donositi odluke, a različiti su načini na koji im se to omogućava. Organiziraju se ljetni kampovi i škole za djecu, vježba se komuniciranje, provode interaktivne igre, educiraju se roditelji (odrasli) za ravnopravnost, djecu se uči izražavati vlastito mišljenje kroz igru, kreativne radionice (izrada lutaka), glumu i dr.  

Sljedećeg dana održan je Okrugli stol na temu dječje participacije, kako je provoditi, nadzirati i ocijenjivati. Predlagano je da se primjeri dobre prakse uz opis, komentar i način financiranja objavljuju na web stranici EUROCHILD-a. Iznesena su mišljenja kako je djecu potrebno podupirati u aktivnom sudjelovanju u projektima, te kako prilikom participiranja treba izbjegavati formalnosti koje uništavaju dječji entuzijazam i interes, kao i činjenicu da djeca ne žele participirati na način odraslih, već u opipljivim malim projektima socijalnog i humanitarnog karaktera.

Posao odraslih pritom je samo logistika, dakle potpora. Participacija djece najbolje se ostvaruje na lokalnoj razini, tamo gdje djeca žive, dok državna odnosno europska razina samo omogućava dječju participaciju zakonima i odredbama.

Poslije podne istog dana održane su tri radionice: 

–         Dužnosti i doprinosi članova,

–         Eurochild i elektronička zajednica

–         Radionice i kampanja EY 2010. godine

Cilj Eurochilda, a slijedom toga i svake članice, je utjecati na politiku vezanu uz djecu na EU razini (postoji manifest), biti informiran, doprinositi kreiranju aktivnosti (učiti od drugih), razmijenjivati iskustva, ideje i praksu. U svrhu bolje informiranosti potrebno je koristiti web stranicu Eurochilda, slati materijale – izvješća i primjere dobre prakse (na engleskom ako je moguće), sudjelovati na internetskom forumu, pratiti novosti i biltene.

Kampanja EY 2010. godine je akcija za eliminiranje siromaštva europske djece. U sklopu nje provodi se foto-projekt za koji se traže profesionalne fotografije na temu siromaštva djece. 

Istaknuti su i problemi zlostavljanja djece, seljenja djece (unutar EU su česte migracije obitelji sve prisutnije), te nepostojanja zajedničke europske vizije za povođenje i primjenu dječjih prava.

Predloženo je skretanje pozornosti na sretne, dobre primjere života djece i njhovo bilježenje i isticanje.

/iz izvješća Zrinke Ferenčine/