Blog

PREDSTAVNICE SAVEZA DND SUDJELOVALE NA SJEDNICI VIJEĆA ZA DJECU

U prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 17. lipnja 2020. godine održana je 6. sjednica Vijeća za djecu koju je vodila novoizabrana predsjednica državna tajnica Marija Pletikosa.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izradilo je prijedlog Plana rada Vijeća za djecu za 2020. godinu koji će poslužiti kao temelj i određena vrsta buduće obveze sljedećem sastavu Vijeća za djecu.

Na 2. sjednici Vijeća za djecu, u skladu s Odlukom o osnivanju Vijeća za djecu osnovano je Nacionalno etičko povjerenstvo za istraživanja s djecom. Nacionalno etičko povjerenstvo izradilo je tekst revidiranog Etičkog kodeksa istraživanja s djecom kojim se mijenja trenutno važeći Etički kodeks istraživanja s djecom donesen 2003. godine. U pripremi teksta revidiranog Kodeksa sudjelovale su radne skupine i stručnjaci iz različitih područja zaštite prava djece. Prof. dr. sc. Marina Ajduković kao predsjednica Nacionalnog Etičkog povjerenstva na sjednici je ukratko predstavila sadržaj revidiranog Kodeksa. Nakon rasprave i usuglašavanja, Etički kodeks istraživanja s djecom je usvojen.

U sklopu sjednice predstavljen je program „Psihosocijalne podrške stručnjacima socijalne skrbi koji skrbe za djecu tijekom stresnih događaja velikih razmjera i katastrofa“ kojeg je na sjednici predstavila prof. Marina Ajduković.
Imajući na umu višestruke izazove s kojima se svakodnevno suočavaju djelatnici sustava socijalne skrbi, a koje su posebno izazovne bile uslijed krize uzrokovane pandemijom COVID-19, UNICEF je uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u suradnji s Društvom za psihološku pomoć i stručnjacima sa Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao aktivnosti usmjerene stručnjacima u sustavu socijalne skrbi. Sam prijedlog aktivnosti kreiran je na temelju razgovora s predstavnicama Ministarstva, stručnjacima iz centara za socijalnu skrb i ustanova socijalne skrbi te Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Također, na sjednici je predstavljena Dječja kartica, jedna od aktivnosti Ministarstva u području ostvarivanja prava djece koju je na sjednici predstavio državni tajnik Ivica Bošnjak.

Članovi Vijeća obaviješteni su da je u tijeku završno prikupljanje mišljenja svih tijela državne uprave koja su nositelji obveze izrade dječjeg proračuna za naredno trogodišnje razdoblje (2020.-2022.) te će po zaprimanju istih Dječji proračun za trogodišnje razdoblje biti objavljen na Internet stranici MDOMSP-a.

U okviru sjednice, članovi/zamjenici članova Vijeća izvijestili su o drugim aktualnim projektima, pokrenutim istraživanjima i aktivnostima provedenim u području ostvarivanja prava djece.

Lana Repovečki, iz DND-a Zabok, predstavnica djece u ime Saveza DND Hrvatske obratila se prisutnima te ih informirala o svojim saznanjima koje je dobila u razgovoru sa svojim vršnjacima i ostalom djecom kako su se ona osjećala za vrijeme „korona“ krize, kako uspijevaju savladavati online nastavu i s kojim poteškoćama se susreću.

Sonja Borovčak, potpredsjednica Saveza DND Hrvatske nadovezala se na raspravu o tome kako se tijekom pandemije trebalo više dati naglasak na brigu o djeci, a sada nakon pandemije na moguće posljedice za djecu. Također se osvrnula i na problem s kojim se susreću brojne udruge pa tako i Društva „Naša djeca“, a to je da su lokalne i regionalne samouprave drastično smanjile proračune koji se tiču djece.

Članak preuzet sa stranice: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/odrzana-6-sjednica-vijeca-za-djecu/12821