Blog

PRESS KONFERENCIJA DND-a OPATIJA

Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u prostorijama Društva „Naša djeca“ Opatija, dječja gradonačelnica Petra Deranja i predstavnica DND-a Opatija Tea Jelača predstavile su zanimljivi projekt po nazivom „Dobro došli u Opatiju“. Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vrijeme provedbe je od 1. studenog 2017. do 31.listopada 2018. godine.

Projektom „Dobro došli u Opatiju“ potaknut se i promovirati dječja participaciju u gradu Opatiji kroz senzibilizaciju djece vrtićke i osnovnoškolske dobi s područja grada Opatije za otkrivanjem bogatstva tradicionalnih vrednota sredine u kojoj žive te uvažavanje i poštivanje različitih kultura i njihovih vrijednosti. Kroz aktivnost istraživačko kreativnih laboratorija djeca osnovnoškolske dobi uključena u rad Dječjeg gradskog vijeća steći će nova znanja  o Opatiji iz područja povijesti, turizma, umjetnosti. Naučeno će pretočiti u brošuru „Dobro došli u Opatiju“ – dječji putokaz Opatije. Autori brošure bit će sama djeca koja će svoje likovne i literarne radove prijaviti na natječaj „Dobro došli u Opatiju“ – dječji putokaz Opatije što će ga na proljeće zajednički raspisati Dječje gradsko vijeće Opatije i DND Opatija.

Vijećnici XI saziva DGV-a će prije raspisivanja natječaja za likovne i literarne radove, šetnjom obići sve kulturne znamenitosti u Opatiji, istražit će povijest grada i povijest turizma, sakupit će zanimljivosti o osobama koje su živjele u Opatiji i okolici te čiji su životi i radovi utjecali na razvoj grada, upoznat će se sa simbolima i raznim obilježjima i na kraju odabrati znamenitosti, povijesne ličnosti i simbole Opatije koje bi predstavili u svojoj brošuri, a koje bi bile i moguće teme o kojima bi djeca crtala i pisala te svoje radove prijavila na natječaj.

Likovno literarni natječaj „Dobro došli u Opatiju“ – dječji putokazi bit će namijenjen djevojčicama i dječacima u dobi od 5 do 15 godina s područja Grada Opatije i susjednih općina Lovran i Mošćenička Draga.  Posebnost ovog Natječaja ogleda se u tome što su uvjete Natječaja osmislili vijećnici XI saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatija, komisiju za odabir radova činit će 5 vijećnika XI saziva DGV-a Opatija i 3 odrasle osobe, rezultat Natječaja bit će brošura „Dobro došli u Opatiju“- dječji putokazi koju će činiti crteži, fotografije i zanimljivosti iz područja povijesti, turizma, kulturne baštine našeg grada zabilježene očima djece te će tekstovi djece biti prevedeni s hrvatskog na talijanski, njemački i engleski jezik.

Vijećnici DGV-a i djeca Opatije kroz ovaj projekt imaju priliku otkriti kako je poznavanje i upoznavanje kulturne baštine svoga kraja važan alat u shvaćanju činjenice da je kulturna baština u svim svojim oblicima blago svih nas, građana i stanovnika Opatije.

Sve pojedinosti o projektu te pravila natječaja i prijavnice za sudjelovanje moći će se preuzeti na mrežnim stranicama Društva „Naša djeca“ Opatija tijekom mjeseca ožujka.

Osim projekta „Dobro došli u Opatiju“, na današnjoj konferenciji najavljena su i događanja koja nas očekuju u veljači poput proslave 16. rođendana radionice/igraonice Kolibrići za djecu s teškoćama u razvoju 13. veljače u prostorijama udruge s početkom u 16:30 sati i obilježavanje Dana ružičastih majici 28. veljače 2018.

Važno je spomenuti da je Društvo „Naša djeca“ Opatija 1. siječnja 2018. godine započelo s provedbom trogodišnjeg programa koji financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a usmjeren je razvoju i stabilizaciji udruge. Cilj institucionalne podrške je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.